• Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM, các hình thức huy động vốn của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p cdsphue 30/03/2018 46 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng" trình bày các nội dung: Căn bản về tín dụng ngân hàng, lãi suất tín dụng, quy trình tín dụng, bảo đảm tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p cdsphue 30/03/2018 35 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng trình bày các khái niệm và đặc điểm kinh doanh của NHTM, các nghiệp vụ của NHTM, hệ thống NHTM Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p cdsphue 30/03/2018 31 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng DN, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p cdsphue 30/03/2018 40 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau,... Mời các bạn...

   27 p cdsphue 30/03/2018 34 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 7: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định" trình bày các nội dung: Thông tin thích hợp, ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, ra quyết định trong trường hợp có điều kiện hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdsphue 30/03/2018 30 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Số dư đảm phí, phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận mục tiêu, Phân tích độ nhạy, phân tích kết cấu chi phí, phân tích kết cấu mặt hàng.

   9 p cdsphue 30/03/2018 33 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 1: Giới thiệu kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng quản lý trong tổ chức, vai trò của thông tin trong việc đưa ra quyết định, bản chất của kế toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cdsphue 30/03/2018 39 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 6: Định giá sản phẩm và dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về định giá, định giá bán sản phẩm, định giá bán dịch vụ, định giá trong trường hợp đặc biệt, chi phí mục tiêu.

   12 p cdsphue 30/03/2018 33 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 4: Lập dự toán ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập dự toán ngân sách, quy trình lập dự toán, dự toán cho doanh nghiệp thương mại, dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cdsphue 30/03/2018 34 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chi phí, chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, chi phí liên quan đến việc ra quyết định, biến phí và định phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cdsphue 30/03/2018 29 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Lý Nguyễn Thu Ngọc

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất của kế toán, các lĩnh vực kế toán, môi trường kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p cdsphue 30/03/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số