• Bài giảng Thuế: Chương 5 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Thuế: Chương 5 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng "Thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế, phương pháp tính thuế, xác định thu nhập tính thuế, xác định thu nhập tính thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p cdsphue 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 4 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Thuế: Chương 4 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng "Thuế - Chương 4: Thuế giá trị gia tăng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p cdsphue 27/01/2021 4 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 2 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Thuế: Chương 2 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng "Thuế - Chương 2: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; nội dung cơ bản; phương pháp trị giá giao dịch; phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p cdsphue 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 3 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Thuế: Chương 3 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng "Thuế - Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, số lượng hàng hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p cdsphue 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 1 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Thuế: Chương 1 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng "Thuế - Chương 1: Tổng quan về thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các đặc trưng; bản chất, vai trò của thuế; phân loại thuế; các yếu tố cơ bản của luật thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p cdsphue 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng Thuế: Chương 6 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng Thuế: Chương 6 - ThS. Trần Quang Cảnh

  Bài giảng "Thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập cá nhân là gì, đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân, vai trò của thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p cdsphue 27/01/2021 6 0

 • Giáo trình Thuế

  Giáo trình Thuế

  Giáo trình này mong muốn sẽ cung cấp thông tin về một số loại thuế cơ bản thường phát sinh trong các doanh nghiệp dựa trên việc nghiên cứu các văn bản pháp luật về thuế được cập nhật mới nhất, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Giáo trình này cung...

   122 p cdsphue 09/09/2020 46 2

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng

  Giáo trình Kế toán ngân hàng

  Nhóm tác giả thực hiện biên soạn giáo trình này để cung cấp cho giảng viên và sinh viên một giáo trình thống nhất, đảm bảo các nội dung dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành để phù hợp với yêu cầu dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảng dạy học tập đạt chất lượng và hiệu quả.

   116 p cdsphue 09/09/2020 36 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình này sẽ giúp người học trang bị kiến thức nền tảng, từ đó tiếp cận tốt hơn các môn học nghiệp vụ chuyên ngành, sẵn sàng để giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ thực tế. Giáo trình là tài liệu tham khảo cho ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng, đồng thời cũng sẽ là tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm đến nền...

   90 p cdsphue 09/09/2020 29 0

 • Vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Trong những năm gần đây, các công ty kiểm toán lớn đều quan tâm đến dịch vụ kiểm toán hệ thống thông tin (HTTT) kế toán. Tại Việt Nam, các công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài trong nhóm “Big Four” đều có dịch vụ kiểm toán HTTT chuyên nghiệp. Ý nghĩa của nghiên cứu này là rút ra một số thuận lợi, khó khăn và vai trò của kiểm toán HTTT trong...

   9 p cdsphue 27/07/2020 67 5

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, từ đó phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam thông qua phần mềm SPSS 20.

   11 p cdsphue 27/07/2020 53 1

 • Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm khám phá sự nhận biết và nhận thức của công chúng về các ứng dụng ngân hàng xanh, chủ yếu các vấn đề: Tiết kiệm năng lượng (energy conservation), dễ thực hiện (easy procedures), thời gian hợp lý (time feasibility), tiết kiệm chi phí (cost effective) và tính tiếp cận sản phẩm (accessibility of product), đặc biệt là khi Ngân hàng phát triển...

   10 p cdsphue 27/07/2020 38 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số