• Giáo trình kế toán Excel (Lý thuyết)

  Giáo trình kế toán Excel (Lý thuyết)

  Giáo trình kế toán Excel (Lý thuyết) Gôm các nội dung sau: Tổng quan về Microsolf Excel, quản lý workbook , worksheet, định dạng, worksheet, lập công thức và hàm, làm việc với cơ sở dữ liệu, mảng và công thức mảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p cdsphue 31/07/2017 26 1

 • Ebook Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng - KS. Trần Anh Bình

  Ebook Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng - KS. Trần Anh Bình

  Ebook Ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng cung cấp cho bạn đọc các kiến thức nâng cao về Etabs. Sách có kết cấu gồm 2 phần. Phần 1 - Các khái niệm cơ bản gồm 4 chương, trình bày các kiến thức tổng quan, kết cấu hệ thanh, kết cấu tấm vỏ và phụ lục. Phần 2 - Các bài tập thực hành, giúp bạn đọc thực hành các kiến thức được...

   72 p cdsphue 31/07/2017 25 0

 • Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting

  Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Ebook 450 word pocket dictionary of financial accounting. Cuốn ebook là tập hợp của những chủ đề chính trong ngành kế toán kiểm toán. Hy vọng rằng cuốn ebook có thể là bước đệm đầu tiên, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận hơn với ngành kế toán kiểm toán.

   85 p cdsphue 31/07/2017 15 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính công - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Quản lý tài chính công - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Quản lý tài chính công trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về Tài chính công, những vấn đề chung về quản lý TCC, ngân sách Nhà nước và quản lý chu trình ngân sách Nhà nước, quản lý thu Ngân sách Nhà nước, quản lý chi đầu tư phát Triển của Ngân sách Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   196 p cdsphue 31/07/2017 15 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Lập dự toán tài chính ở đơn vị công - ThS. Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Lập dự toán tài chính ở đơn vị công - ThS. Trần Hải Hiệp

  Bài giảng "Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Lập dự toán tài chính ở đơn vị công" cung cấp cho người học các kiến thức: Yêu cầu, căn cứ lập dự toán tài chính; lập dự toán tài chính ở cơ quan hành chính; lập dự toán tài chính đơn vị ngân sách giáo dục đào tạo, lập dự toán tài chính đơn vị ngân sách y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p cdsphue 31/07/2017 11 0

 • Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 2 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 2 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn "Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích ngành" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của phân tích ngành, quy trình phân tích ngành, phân tích vĩ mô ngành, phân tích vi mô ngành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cdsphue 31/07/2017 14 0

 • Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 3 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 3 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn "Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích công ty – Những nguyên tắc cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự tăng trưởng, khả năng sinh lợi, sức khỏe tài chính, trường hợp giảm giá chứng khoán, phân tích ban quản trị công ty, phân tích thế mạnh kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p cdsphue 31/07/2017 14 0

 • Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 1 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 1 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn "Đầu tư tài chính - Chương 1: Phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường – Quyết định phân bổ tài sản toàn cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tình trạng nền kinh tế và thị trường chứng khoán, phương pháp dùng chỉ tiêu chu kỳ để dự báo nền kinh tế, các biến tiền tệ, nền kinh tế và thị trường chứng khoán,...

   41 p cdsphue 31/07/2017 17 0

 • Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 4 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 4 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn "Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích ngành sản xuất hàng tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm thế nào các công ty kiếm lời từ hoạt động sản xuất hàng tiêu dùng, những chiến lược chính để phát triển, những vấn đề của các sản phẩm tiêu dùng, những lợi thế kinh tế của ngành sản xuất hàng tiêu...

   10 p cdsphue 31/07/2017 11 0

 • Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 5 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 5 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

  Bài giảng môn "Đầu tư tài chính - Chương 5: Phân tích ngành nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề về chu kỳ, những lợi thế kinh tế trong ngành nguyên vật liệu cơ bản, những lợi thế kinh tế trong ngành nguyên vật liệu công nghiệp, những dấu hiệu dự báo thành công trong ngành nguyên vật liệu công nghiệp,... Mời các...

   11 p cdsphue 31/07/2017 14 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng - Hồ Thanh Trí

  Môn học Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng trình bày tổng quan các ứng dụng cơ bản của tin học phục vụ cho khối ngành tài chính ngân hàng. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có các kỹ năng về sử dụng các hàm Excel phục vụ cho công tác phân tích, thống kê các hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Hệ...

   130 p cdsphue 31/07/2017 16 0

 • Giáo trình Tài chính ngân hàng

  Giáo trình Tài chính ngân hàng

  Giáo trình Tài chính ngân hàng gồm 5 chủ đề giúp người tham khảo hiểu hơn về tồng quan ngân hàng thương mại, vấn đề trong cho vay, tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh, tín dụng trung - dài hạn tài trợ đầu tư, hế thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam,... giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   145 p cdsphue 31/07/2017 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số