• Giáo trình Thuế

  Giáo trình Thuế

  Giáo trình này mong muốn sẽ cung cấp thông tin về một số loại thuế cơ bản thường phát sinh trong các doanh nghiệp dựa trên việc nghiên cứu các văn bản pháp luật về thuế được cập nhật mới nhất, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Giáo trình này cung...

   122 p cdsphue 09/09/2020 28 0

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng

  Giáo trình Kế toán ngân hàng

  Nhóm tác giả thực hiện biên soạn giáo trình này để cung cấp cho giảng viên và sinh viên một giáo trình thống nhất, đảm bảo các nội dung dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành để phù hợp với yêu cầu dạy và học của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảng dạy học tập đạt chất lượng và hiệu quả.

   116 p cdsphue 09/09/2020 24 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình này sẽ giúp người học trang bị kiến thức nền tảng, từ đó tiếp cận tốt hơn các môn học nghiệp vụ chuyên ngành, sẵn sàng để giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ thực tế. Giáo trình là tài liệu tham khảo cho ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng, đồng thời cũng sẽ là tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm đến nền...

   90 p cdsphue 09/09/2020 20 0

 • Vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Trong những năm gần đây, các công ty kiểm toán lớn đều quan tâm đến dịch vụ kiểm toán hệ thống thông tin (HTTT) kế toán. Tại Việt Nam, các công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài trong nhóm “Big Four” đều có dịch vụ kiểm toán HTTT chuyên nghiệp. Ý nghĩa của nghiên cứu này là rút ra một số thuận lợi, khó khăn và vai trò của kiểm toán HTTT trong...

   9 p cdsphue 27/07/2020 50 5

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

  Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, từ đó phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam thông qua phần mềm SPSS 20.

   11 p cdsphue 27/07/2020 33 1

 • Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh tại Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm khám phá sự nhận biết và nhận thức của công chúng về các ứng dụng ngân hàng xanh, chủ yếu các vấn đề: Tiết kiệm năng lượng (energy conservation), dễ thực hiện (easy procedures), thời gian hợp lý (time feasibility), tiết kiệm chi phí (cost effective) và tính tiếp cận sản phẩm (accessibility of product), đặc biệt là khi Ngân hàng phát triển...

   10 p cdsphue 27/07/2020 25 1

 • Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân

  Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân

  Tác giả trình bày hiện trạng việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân, tổng hợp xem xét, đánh giá các nghiên cứu và các mô hình trước đây có liên quan đến việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân, trên cơ sở đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực...

   10 p cdsphue 27/07/2020 32 1

 • Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng - một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam

  Nhận diện tính khoa học trong việc áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng - một điển hình thực tiễn cải cách hoạt động tư pháp hiện nay ở Việt Nam

  Bài Viết này, Tác giả dựa vào bản án giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện (quận) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có áp dụng án lệ để phân tích, bình luận khái niệm, nguồn gốc án lệ cũng như vai trò áp dụng Án lệ giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng, để cùng nhau đổi,...

   11 p cdsphue 27/07/2020 33 1

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc xây dựng giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc xây dựng giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay

  Bài nghiên cứu giới thiệu khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tầm quan trọng của chiến lược xây dựng giai cấp công nhân; thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam và đề xuất một số giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0.

   7 p cdsphue 27/07/2020 30 1

 • Vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp

  Vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp

  Hệ sinh thái khởi nghiệp đang là vấn đề quan tâm của tất cả quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc nghiên cứu vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng.

   6 p cdsphue 27/07/2020 25 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp: Nghiên cứu tại tp. Hồ Chí Minh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp: Nghiên cứu tại tp. Hồ Chí Minh

  Bài viết xác định có 8 yếu tố ảnh hưởng đến sự không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp: (1) Vốn lưu động/Tổng tài sản; (2) Doanh thu/Tổng tài sản; (3) Tổng nợ/Tổng tài sản; (4) Lỗ năm trước liền kề; (5) Khoản phải thu/Doanh thu; (6) Quy mô doanh nghiệp; (7) Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế/Số thuế phải nộp; (8) Ngành nghề kinh doanh.

   20 p cdsphue 27/07/2020 31 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p cdsphue 27/06/2020 38 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số