• Ebook Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nguyên lý kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chứng từ kế toán - kiểm kê; Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; Sổ kế toán - kỹ thuật ghi sổ sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; Tổ chức kế toán và kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p cdsphue 27/10/2021 12 0

 • Ebook Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook "Nguyên lý kế toán": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bản chất đối tượng và các phương pháp của kế toán; Tổng hợp cân đối kế toán; Tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   115 p cdsphue 27/10/2021 13 0

 • Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết kế toán đề cập đến tất cả những vấn đề về lý thuyết kế toán, từ cơ bản đến nâng cao. Người học có thể tìm hiểu lý thuyết kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các ví dụ cũng như bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ...

   65 p cdsphue 28/09/2021 19 0

 • Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cdsphue 28/09/2021 23 0

 • Giáo trình môn học Tin học kế toán

  Giáo trình môn học Tin học kế toán

  Giáo trình môn học Tin học kế toán gồm có 3 chương cơ bản. Sau khi học xong giáo trình, sinh viên có thể hiểu được: Lập trang tính đơn giản, các hàm thông dụng, sắp xếp trên cơ sở dữ liệu, tính tổng các nhóm, các hàm trên cơ sở dữ liệu, ứng dụng kế toán trên các phần mềm kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để biết...

   134 p cdsphue 28/09/2021 22 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp" được biên soạn với các nội dung đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; Đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp; Kế toán xác...

   49 p cdsphue 27/08/2021 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" được biên soạn với các nội dung đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; Tính giá hàng hóa; Kế toán mua hàng hóa; Kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp...

   69 p cdsphue 27/08/2021 16 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu" cung cấp các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; Kế toán xuất khẩu ủy thác.

   30 p cdsphue 27/08/2021 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" trình bày đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; Kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; Kế toán nhập khẩu ủy thác.

   29 p cdsphue 27/08/2021 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 4: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" trang bị kiến thức về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng của nó đến quy trình nghiệp vụ kế toán.

   26 p cdsphue 27/08/2021 17 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng" với các nội dung một số quan điểm về marketing ngân hàng; So sánh được sự khác nhau giữa marketing sản xuất và marketing dịch vụ tài chính; Những vấn đề mà marketing thường giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p cdsphue 27/08/2021 15 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng" với các nội dung giúp người học nắm được những yếu tố thuộc các môi trường có tác động đến ngân hàng; Phân tích được thực tế đối với một ngân hàng lựa chọn; Phân tích được hành vi của khách hàng trên địa bàn lựa chọn.

   28 p cdsphue 27/08/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số