• Bài thuyết trình: Thông tin bất đối xứng trên thị trường chứng khoán

    Bài thuyết trình: Thông tin bất đối xứng trên thị trường chứng khoán

    Bài thuyết trình: Thông tin bất đối xứng trên thị trường chứng khoán nhằm trình bày về khung phân tích thất bại của thị trường, tầm quan trọng của thông tin đối với quyết định nhà đầu tư và thông tin bất đối xứng, tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, các kênh thông tin thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

     16 p cdsphue 17/07/2014 321 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số