• Định lý về dấu của bài toán đối ngẫu

  Định lý về dấu của bài toán đối ngẫu

  Mục đích của bài báo là giới thiệu một số mô hình đối ngẫu của cặp bài toán đỗi ngẫu (G, D) và thiết lập một số định lý về dấu của chúng.

   16 p cdsphue 26/05/2020 2 0

 • Bội chung nhỏ nhất của các ma trận

  Bội chung nhỏ nhất của các ma trận

  Bài viết làm rõ định nghĩa bội chung nhỏ nhất của các ma trận thông qua các ví dụ và tính chất. Bài viết cũng chứng minh sự tồn tại và phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất của các ma trận vuông cùng cấp và của các ma trận chỉ có cùng số dòng trên miền chính. Bài viết cũng trình bày chi tiết hơn về thuật toán tìm bội chung nhỏ nhất của các ma...

   8 p cdsphue 26/05/2020 1 0

 • Liên thông của môđun các đạo hàm

  Liên thông của môđun các đạo hàm

  Bài viết trình bày một số tính chất của liên thông tuyến tính, đưa ra một số công thức tính đạo hàm Lie của liên thông tuyến tính và một số tính chất của đạo hàm Affin theo một hướng.

   11 p cdsphue 26/05/2020 2 0

 • Tính điều khiển được xấp xỉ đối với hệ tuyến tính tổng quát mô tả bởi bài toán tử khả nghịch phải

  Tính điều khiển được xấp xỉ đối với hệ tuyến tính tổng quát mô tả bởi bài toán tử khả nghịch phải

  Hệ được gọi là điều khiển được xấp xỉ nếu bất kì trạng thái này có thể điều khiển tới lân cận của trạng thái khác bởi điều khiển chấp nhận được. Các điều kiện cần và đủ để hệ tuyến tính tổng quát (GLS)0 điều khiển được xấp xỉ đã được chứng minh.

   13 p cdsphue 26/05/2020 2 0

 • Sửa lỗi tự động trong ngôn ngữ lập trình bài toán SK (SK problem)

  Sửa lỗi tự động trong ngôn ngữ lập trình bài toán SK (SK problem)

  Bài viết trình bày việc phát biểu về bài toán SK – là bài toán xác định tập khung dựa trên mô hình khắc phục và sửa lỗi tự động do Chytil và Demner đề xuất trong [3], [4], đối với lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh và chúng tôi đã nêu ra một đặc trưng tổng quát của tập khung tương đương với điều kiện của Chytil và Demner đã nêu ra trong [3], [4], nhưng...

   6 p cdsphue 26/05/2020 0 0

 • Tổ chức dạy học một số kiến thức về chủ đề khối đa diện ở lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM

  Tổ chức dạy học một số kiến thức về chủ đề khối đa diện ở lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM

  Bài viết trình bày kết quả thực nghiệm một hoạt động dạy học trong chủ đề Khối đa diện theo định hướng giáo dục STEM. Hoạt động này không những giúp học sinh có thể hiểu và vận dụng được một số kiến thức trong chủ đề khối đa diện để giải quyết các vấn đề thực tiễn, mà còn giúp các em hình thành những kĩ năng cần thiết của...

   14 p cdsphue 26/05/2020 0 0

 • Truy vấn hướng đối tượng dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

  Truy vấn hướng đối tượng dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

  Bài viết xây dựng một mô hình cấu trúc đồ thị để tổ chức lưu trữ chữ ký của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, trong đó các đối tượng được mã hóa và xây dựng dưới dạng một đồ thị chữ ký, từ đó xây dựng thuật toán để xử lý truy vấn trên đồ thị chữ ký và đề xuất mô hình ứng dụng.

   8 p cdsphue 26/05/2020 0 0

 • Xây dựng chủ đề tích hợp “em tập pha chế dung dịch” trong dạy học môn Toán về phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9

  Xây dựng chủ đề tích hợp “em tập pha chế dung dịch” trong dạy học môn Toán về phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9

  Bài viết đưa ra quy trình xây dựng chủ đề tích hợp, các nhiệm vụ khi xây dựng một chủ đề tích hợp và vận dụng vào xây dựng chủ đề “Em tập pha chế dung dịch” trong dạy học môn Toán về phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9.

   6 p cdsphue 26/05/2020 0 0

 • Một quy tắc tìm cực trị của hàm hai biến dạng thương

  Một quy tắc tìm cực trị của hàm hai biến dạng thương

  Bài viết trình bày việc cải tiến quy tắc tìm cực trị thông thường, đưa ra được một quy tắc tìm cực trị với các công thức đơn giản hơn cho các hàm dạng thương có ý nghĩa thực tiễn trong việc giảng dạy phần lý thuyết cực trị của hàm hai biến.

   5 p cdsphue 26/05/2020 0 0

 • Phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập và nghiên cứu của sinh viên thông qua việc dạy học toán

  Phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập và nghiên cứu của sinh viên thông qua việc dạy học toán

  Nhờ tính tích cực, tự giác và có ý thức, con người có thể đạt được nhiều tiến bộ trong đời sống, lao động, học tập. Vì vậy, hình thành và phát triển tính tích cực trong học tập và nghiên cứu là một trong các nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục, nhằm đào tạo những con người năng động, sáng tạo và góp phần phát triển đất nước. Bài viết...

   10 p cdsphue 26/05/2020 0 0

 • Nghiên cứu năng lực giao tiếp toán học của học sinh trong một tình huống dạy học đạo hàm

  Nghiên cứu năng lực giao tiếp toán học của học sinh trong một tình huống dạy học đạo hàm

  Bài viết tập trung trình bày việc vận dụng những giai đoạn khác nhau của phương pháp ACODESA của Hitt & González-Martín (2014) dựa trên học tập hợp tác, tranh luận khoa học và tự suy xét để thiết kế một tình huống dạy học đạo hàm nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa hình học của đạo hàm và góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học...

   13 p cdsphue 26/05/2020 0 0

 • Phân tích nội dung và đề xuất một số kĩ thuật dạy học hình học trong chương trình môn Toán tiểu học mới

  Phân tích nội dung và đề xuất một số kĩ thuật dạy học hình học trong chương trình môn Toán tiểu học mới

  Bài viết phân tích chương trình là hoạt động khoa học có vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện chương trình giáo dục. Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa trên việc phân tích tài liệu là Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (phần dành cho cấp Tiểu học) để xác định một số yêu cầu và đánh giá bước đầu về nội dung hình học trực...

   7 p cdsphue 26/05/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số