• Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của ngôn ngữ, chức năng của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ.

   26 p cdsphue 22/07/2019 44 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.1 Ngữ pháp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Phương thức ngữ pháp, phạm trù ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp, các đơn vị cú pháp,...

   34 p cdsphue 22/07/2019 49 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ Chương 2 Ngữ âm gồm có: Âm thanh của ngữ âm, cơ sở của ngữ âm, khoa học về ngữ âm, đơn vị ngữ âm, âm tiết Tiếng Việt, hệ thống âm vị Tiếng Việt và biến thể của nó, các đơn vị siêu đoạn tính,...

   29 p cdsphue 22/07/2019 47 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 4.2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ Chương 4.2 Từ vựng với các nội dung chính được trình bày như sau: Từ là đơn vị cơ bản của từ vựng, từ vị và các biến thể, cấu tạo từ, đơn vị từ vựng tương đương với từ phân biệt ý, nghĩa và ý nghĩa, kết cấu ý nghĩa của từ, sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ.

   23 p cdsphue 22/07/2019 42 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ: Chương 3 Hiện tượng biến âm mối quan hệ giữa âm và chữ viết gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Biến âm trong ngữ lưu, biến âm văn hóa, chữ viết, mối quan hệ giữa âm và chữ viết,...

   24 p cdsphue 22/07/2019 50 0

 • Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

  Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

  Bài giảng Quá trình hiện đại hóa Văn học quốc ngữ Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Thành Thi biên soạn trình bày về tổng quan, những cuộc cách tân quan trọng trong Văn học quốc ngữ Việt Nam, tương tác các thể loại trong hiện đại hóa Văn học. Mời các bạn tham khảo.

   75 p cdsphue 26/01/2019 56 0

 • Bài giảng Phóng sự Vũ Trọng Phụng như một hiện tượng Văn học

  Bài giảng Phóng sự Vũ Trọng Phụng như một hiện tượng Văn học

  Bài giảng Phóng sự Vũ Trọng Phụng như một hiện tượng Văn học bao gồm những nội dung về các vấn đề chung, đặc điểm phóng sự Vũ Trọng Phụng nhìn từ nội dung, cảm hứng, đặc điểm phóng sự Vũ Trọng Phụng nhìn từ hình thức, kĩ thuật, một số phóng sự tiêu biểu, chất tiểu thuyết trong phóng sự và phóng sự trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng.

   37 p cdsphue 26/01/2019 56 0

 • Bài giảng Tương tác, giao thoa khuynh hướng như một hiện tượng Văn học

  Bài giảng Tương tác, giao thoa khuynh hướng như một hiện tượng Văn học

  Bài giảng Tương tác, giao thoa khuynh hướng như một hiện tượng Văn học giới thiệu tới các bạn những nội dung về tương tác, giao thoa nghệ thuật – tổng quan, cơ sở xã hội, văn hóa của sự tương tác, giao thoa Văn học, tương tác, giao thoa về tư tưởng nghệ thuật, tương tác, giao thoa về hình thức nghệ thuật.

   13 p cdsphue 26/01/2019 68 0

 • Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

  Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, tác giả Ăngghen, tình bạn vĩ đại, tìm hiểu văn bản, cống hiến vĩ đại,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   29 p cdsphue 30/06/2018 80 0

 • Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Chương 4: Văn học Trung Quốc hiện đại

  Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Chương 4: Văn học Trung Quốc hiện đại

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn học Trung Quốc hiện đại, văn học dân chủ, nền văn học xã hội chủ nghĩa, đại cách mạng văn hoá vô sản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   18 p cdsphue 30/06/2018 104 0

 • Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Văn học phương Tây

  Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Bài: Văn học phương Tây

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn học phương Tây, văn học Hy Lạp cổ đại, văn học phục hưng, văn học cổ điển, văn học ánh sáng thế kỷ XVIII,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   95 p cdsphue 30/06/2018 93 0

 • Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

  Bài giảng Ngữ văn 11 - Bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Văn bản Người cầm quyền khôi phục uy quyền, tác giả Huygo, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp sáng tác, tìm hiểu văn bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   23 p cdsphue 30/06/2018 91 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số