• Ebook Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam: Phần 1

  Ebook Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam: Phần 1

  Cuốn "Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, bối cảnh kinh tế xã hội của công cuộc cải cách và phát triển DNNN ở Trung Quốc, nội dung cơ bản và các giai đoạn chủ yếu của cải cách DNNN ở Trung Quốc, quá trình xây dựng và...

   187 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Ebook Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam: Phần 2

  Ebook Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những so sánh và tìm tòi về cải cách DNNN ở Việt Nam và Trung Quốc, tìm hiểu và so sánh vai trò vị trí của DNNN giữa Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề cổ phần hóa, công ty hóa và quyền tài sản của các DNNN,...

   171 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 2 - TS. Vũ Thị Uyên

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 2 - TS. Vũ Thị Uyên

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 2: Phân tích công việc" giúp người học hiểu được các thông tin cần thu thập trong phân tích công việc; các kết quả của phân tích công việc và ứng dụng của nó trong các hoạt động quản trị nhân lực; các phương pháp tiến hành thu thập thông tin phục vụ cho phân tích công việc trong tổ chức; tiến trình phân tích...

   26 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 1 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân lực" cung cấp khái niệm, tầm quan trọng của quản trị nhân lực; các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực; triết lý quản trị nhân lực; sự phân chia trách nhiệm trong quản trị nhân lực; ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động quản trị nhân lực.

   33 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 5 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 5 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" trình bày khái niệm, mục tiêu và tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

   25 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 3 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 3 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Với mục tiêu giúp người học hiểu được khái niệm tuyển mộ, tuyển chọn; phân biệt được sự khác biệt giữa các thuật ngữ tuyển mộ, tuyển chọn và tuyển dụng nhân lực; hiểu được các nguồn và các phương pháp tuyển mộ; hiểu được quá trình tuyển chọn nhân lực và các phương pháp tuyển chọn. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản...

   19 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 4 - TS. Vũ Thị Uyên

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 4 - TS. Vũ Thị Uyên

  "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 4: Đánh giá thực hiện công việc" với mục tiêu cung cấp cho các bạn sinh viên nắm được các thuật ngữ sử dụng trong đánh giá thực hiện công việc; xác định các yếu tố của một hệ thống đánh giá thực hiện công việc; so sánh những ưu, nhược điểm và đối tượng áp dụng của các phương pháp đánh giá thực...

   43 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 6 - ThS. Lương Văn Úc

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 6 - ThS. Lương Văn Úc

  Nội dung của bài giảng "Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 6: Thù lao lao động" sẽ cung cấp kiến thức cho người học khái niệm và mục tiêu hệ thống thù lao lao động; các yếu tố ảnh hưởng tới thù lao lao động; hệ thống trả công lao động trong tổ chức; các hình thức trả công lao động; các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động.

   67 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Ảnh hưởng từ các yếu tố nội tại tới hoạt động mua sắm xanh của doanh nghiệp ở Việt Nam

  Ảnh hưởng từ các yếu tố nội tại tới hoạt động mua sắm xanh của doanh nghiệp ở Việt Nam

  Mục đích chính của nghiên cứu này là khám phá các yếu tố nội tại doanh nghiệp (DN) ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm xanh. Nghiên cứu chính thức được thực hiện với 427DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thông qua phương pháp khảo sát trực tiếp và trực tuyến.

   10 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Mối quan hệ của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với lòng trung thành của khách hàng - Một nghiên cứu tại thị trường Việt Nam

  Mối quan hệ của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với lòng trung thành của khách hàng - Một nghiên cứu tại thị trường Việt Nam

  Bài viết này giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những chính sách quản lý hiệu quả hơn và có cái nhìn mới về hoạt động CSR cũng như những giá trị mà CSR đem lại. Mặt khác, khi khách hàng có cái nhìn tích cực về doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp, nâng cao lợi thế cạnh tranh...

   15 p cdsphue 25/02/2021 0 0

 • Tác động tính bất định của môi trường kinh doanh lên hiệu quả doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp

  Tác động tính bất định của môi trường kinh doanh lên hiệu quả doanh nghiệp thông qua vai trò trung gian của mạng lưới doanh nghiệp

  Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam (VN). Tuy nhiên, hàng năm số doanh nghiệp phá sản lại cao. Tính bất định đối với các nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam cao là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công và thất bại của DNVVN ở Việt Nam.

   13 p cdsphue 25/02/2021 1 0

 • Sự tự tin của giám đốc tác động đến đầu tư của doanh nghiệp

  Sự tự tin của giám đốc tác động đến đầu tư của doanh nghiệp

  Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu sự tự tin của chủ doanh nghiệp (DN)/Giám đốc tác động đến đầu tư của DN. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 211 chủ DN/Giám đốc năm 2015 tại 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và sử dụng phân tích định lượng với mô hình hồi quy Binary Logistic, kết quả cho thấy những DN được...

   16 p cdsphue 25/02/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số