• Ebook NorthStar 2 Reading and Writing

  Ebook NorthStar 2 Reading and Writing

  Ebook "NorthStar 2 Reading and Writing" offers high beginning-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving reading and writing.

   255 p cdsphue 19/12/2015 792 5

 • Ebook Northstar 1 Listening and Speaking

  Ebook Northstar 1 Listening and Speaking

  Northstar, now in a new edition, motivates students to succeed in their academic as well as personal language goals. For each of the five levels, the two strands — Reading and Writing and Listening and Speaking — provide a fully integrated approach for students and teachers.

   260 p cdsphue 19/12/2015 1117 9

 • Ebook NorthStar 3 Reading and Writing

  Ebook NorthStar 3 Reading and Writing

  Ebook "NorthStar 3 Reading and Writing" offers intermediate-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving reading and writing.

   244 p cdsphue 19/12/2015 273 5

 • Ebook NorthStar 1 Reading and Writing

  Ebook NorthStar 1 Reading and Writing

  Ebook "NorthStar 1 Reading and Writing" offers beginning-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving reading and writing.

   250 p cdsphue 19/12/2015 542 4

 • Ebook NorthStar 2 Listening and Speaking

  Ebook NorthStar 2 Listening and Speaking

  Ebook "NorthStar 2 Listening and Speaking" offers high beginning-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving listening and speaking.

   234 p cdsphue 19/12/2015 437 4

 • Ebook NorthStar 3 Listening and Speaking

  Ebook NorthStar 3 Listening and Speaking

  Ebook "NorthStar 3 Listening and Speaking" offers intermediate-level students fascinating content and critical thinking practice, while focusing on improving listening and speaking.

   239 p cdsphue 19/12/2015 319 4

 • Ebook SmartChoice 1 Student Book

  Ebook SmartChoice 1 Student Book

  "SmartChoice 1 Student Book" nằm trong bộ giáo trình "Smart Choice 1", phù hợp với những ai bắt đầu học tiếng Anh hay những ai mất kiến thức tiếng Anh và muốn học lại. Giáo trình này có nhiều hình ảnh minh họa, giúp người học tiếp thu hiệu quả.

   146 p cdsphue 30/01/2015 442 4

 • Ebook First Choice Teacher’s Resource Book

  Ebook First Choice Teacher’s Resource Book

  "First Choice Teacher’s Resource Book" nằm trong Bộ giáo trình First Choice gồm 12 đơn vị, mỗi đơn vị cung cấp kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt mỗi bài đều có phần luyện phát âm. Giáo trình dành cho những người mới học tiếng Anh hoặc những người mất kiến thức về tiếng Anh cơ bản, giáo trình được sắp xếp trình...

   79 p cdsphue 30/01/2015 265 4

 • Ebook First Choice Student Book

  Ebook First Choice Student Book

  "First Choice Student Book" nằm trong Bộ giáo trình First Choice gồm 12 đơn vị, mỗi đơn vị cung cấp kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt mỗi bài đều có phần luyện phát âm. Giáo trình dành cho những người mới học tiếng Anh hoặc những người mất kiến thức về tiếng Anh cơ bản, giáo trình được sắp xếp trình tự: từ Sơ...

   112 p cdsphue 30/01/2015 417 4

 • Ebook Ready to Write

  Ebook Ready to Write

  This text presents paragraph development and essay skills in clear, teachable steps and develops the writing skills needed for successful academic work. The book provides extensive practice in all steps of the writing process, including pre-writing, drafting, revision and editing.

   117 p cdsphue 30/01/2015 272 2

 • 600 câu hỏi trắc nghiệm anh văn A, B, C

  600 câu hỏi trắc nghiệm anh văn A, B, C

  Tiếng Anh (tiếng Anh: English) là một thứ tiếng thuộc nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong hệ Ấn-Âu), đã du nhập vào Anh qua các thứ tiếng của nhiều dân xâm chiếm vào thế kỷ thứ 6. Tiếng Anh truyền khắp nơi dưới chủ nghĩa thực dân trong thời kỳ thịnh vượng của Đế quốc Anh, từ đảo Anh qua nước Úc, Canada, Hồng Kông, New Zealand, Hoa Kỳ...

   730 p cdsphue 25/10/2012 275 12

 • English for Business (Lesson 2)

  English for Business (Lesson 2)

  Lesson 2: Meet the team (continued) Bài 2: Giới thiệu nhân viên (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương Mại’ do Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi...

   10 p cdsphue 17/01/2012 99 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số