• 333 Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia

  333 Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia

  Tuyển tập các 333 Câu hỏi đường lên đỉnh Olympia là tập hợp các câu hỏi thú vị trong các chương trình đã phát sóng của đường lên dỉnh Olympia qua các năm. Tài liệu cung cấp cho các bạn kiến thức về rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống cũng như trong học tập và làm việc.

   185 p cdsphue 19/11/2013 314 2

 • Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học

  Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học

  Thực hiện kế hoạch đào tạo cao học K19 (2009-2011), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học cho các học viên từ ngày 5/9/2011 đến ngày 30/11/2011. Để đảm bảo thời gian ra quyết định thành lập hội đồng bảo vệ luận văn, Nhà trường đề nghị các học viên cần hoàn thành các thủ tục sau đây tại Phòng Sau...

   14 p cdsphue 19/11/2013 286 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số