• HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC

  HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC

  Khác với thông tin hữu tuyến và vô tuyến - các loại thông tin sử dụng các môi trường truyền dẫn tương ứng là dây dẫn và không gian - thông tin quang là một hệ thống truyền tin thông qua sợi quang. Điều đó có nghĩa là thông tin được chuyển thành ánh sáng và sau đó ánh sáng được truyền qua sợi quang. Tại nơi nhận, nó lại được biến đổi trở lại...

   23 p cdsphue 19/11/2013 308 3

 • Thư viện số và Lưu trữ truy cập mở

  Thư viện số và Lưu trữ truy cập mở

  không thực sự là một “thư viện số hoá … Các thư viện số được hiểu là các cách thức mới trong xử lý tri thức: bảo tồn, thu thập, tổ chức, truyền bá và truy cập nó-không có nghĩa là dẹp bỏ các thư viện hiện có và tập hợp chúng lại trong môi trường điện tử.” Họ định nghĩa thư viện số như một kho thông tin có tổ chức, kho vật thể...

   25 p cdsphue 19/11/2013 313 19

 • Bài 10: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Bài 10: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Kiểm soát là gì và tại sao sự thành công của việc phát triển HTTT.  Những việc, các nhiệm vụ nào cần được thực hiện để triển khai kiểm soát được hiệu quả.

   31 p cdsphue 19/11/2013 288 6

 • Công tác văn thư lưu trữ

  Công tác văn thư lưu trữ

  Công tác văn thư và công tác lưu trữ là hai công tác có nội dung nghiệp vụ khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau và đều không thể thiếu được trong hoạt động của mỗi cơ quan. Vì vậy các cơ quan cần phải quan tâm tổ chức tốt để phục vụ cho công tác hàng ngày và lâu dài về sau.

   20 p cdsphue 19/11/2013 333 7

 • ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG OPEN UNIVERSITY

  ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG OPEN UNIVERSITY

  Cần thiết phải có một hệ thống quản lý thư viện. Nhằm giúp cho quá trình mượn được nhanh chóng, dễ dàng. Xử lý, lưu trữ các thông tin nhanh chóng và hiệu quả.Hiện nay, thư viện của các trường cao đẳng và trung cấp ở Hưng Yên (Cao đẳng Cơ Điện và Thuỷ Lợi, Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tô Hiệu) chưa có một hệ thống nào chuyên biệt để lưu...

   18 p cdsphue 19/11/2013 380 7

 • THỰC PHẨM VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG, VỆ SINH THỰC PHẨM

  THỰC PHẨM VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG, VỆ SINH THỰC PHẨM

  Những loại thực phẩm có nguồn gốc động vật: 1. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của thịt, cá 2. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của sữa, trứng Những loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật: 1. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của đậu đỗ 2. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của lương thực 3. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của...

   39 p cdsphue 19/11/2013 244 2

 • Chương IV: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ

  Chương IV: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ

  TTBS tài liệu là quá trình thực hiện các biện pháp có liên quan tới việc xác định nguồn và thành phần tài liệuthuộc lưu trữ cơ quan và PLTQG để từ đó lựa chọn và chuyển giao TL vào các kho lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

   27 p cdsphue 19/11/2013 353 7

 • Chương VII: Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ

  Chương VII: Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ

  Công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ là phương tiện tra tìm tài liệu và thông tin tài liệu trong các lưu trữ lịch sử và lưu trữ hiện hành.

   48 p cdsphue 19/11/2013 471 7

 • THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  Thống kê TLLT là việc áp dụng các phương pháp, công cụ chuyên môn để xác định rõ ràng, chính xác số lượng, chất lượng, thành phần, nội dung, tình hình tài liệu và hệ thống TTB bảo quản tài liệu trong các kho LT.Giúp các CQ quản lý LT và KLT xây dựng được kế hoạch cho công tác LT: TTBS, chỉnh lý, XĐGTTL

   37 p cdsphue 19/11/2013 335 8

 • Chương V: Chỉnh lý tài liệu

  Chương V: Chỉnh lý tài liệu

  Chỉnh lý tài liệu là việc tổ chức lại TL trong phông theo 1 ph/án phân loại khoa học, trong đó tiến hành: chỉnh sửa, hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ. Tổ chức sắp xếp lại TL 1 cách khoa học. Tạo điều kiện thuận lợi cho c/tác quản lý, bảo quản, khai thác sử dụng TL.

   59 p cdsphue 19/11/2013 310 6

 • Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Xác định giá trị tài liệu

  Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Xác định giá trị tài liệu

  XĐGTTL là dựa trên những nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp của lưu trữ học để: quy định THBQ cho từng loại TL hình thành trong quá trình h/động của CQ, tổ chức, cá nhân theo giá trị của chúng về các mặt k.tế, chính trị, kh, ls… lựa chọn, bổ sung những TL có giá trị đưa vào bảo quản và loại ra những TL đã hết giá trị để tiêu huỷ.

   57 p cdsphue 19/11/2013 346 11

 • Nghiệp vụ lưu trữ

  Nghiệp vụ lưu trữ

  Tài liệu lưu trữ là bản gốc, bản chính (hoặc bản sao hợp pháp) của những tài liệu có giá trị được lựa chọn từ trong toàn bộ khối tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, được bảo quản trong các kho lưu trữ để khai thác, phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, lịch sử,...của...

   55 p cdsphue 19/11/2013 271 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphue