• Ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị

  Ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị

  Bài viết trình bày khái niệm truyền thông xã hội, khả năng ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị, ưu điểm của tiếp thị thông qua phương tiện truyền thông xã hội so với tiếp thị truyền thống.

   5 p cdsphue 25/02/2021 73 0

 • Thư viện khoa học với các nguồn tài nguyên thông tin đặc thù

  Thư viện khoa học với các nguồn tài nguyên thông tin đặc thù

  Bài viết phân tích tính đặc thù của nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện khoa học; sự hình thành của tài nguyên thông tin đặc thù của một thư viện có thể hình thành từ ba nguồn chính: kế thừa, mua và trao đổi, các sản phẩm nội sinh…

   5 p cdsphue 25/02/2021 104 0

 • Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

  Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

  Thống kê ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ là một nội dung trong báo cáo thống kê hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tổng quan tình hình thu thập dữ liệu về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ gồm 27 chỉ tiêu trong...

   10 p cdsphue 25/02/2021 109 0

 • Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết khái quát một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới sự phát triển của sự nghiệp thư viện với sự ra đời của thư viện thông minh. Trình bày các quan điểm về thư viện thông minh trên thế giới, các yếu tố cấu thành một thư viện thông minh.

   5 p cdsphue 25/02/2021 103 0

 • Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam

  Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam

  Ngành TT-TV Việt Nam phát triển chậm so với cộng đồng thế giới. Trong khi cả thế giới đã hoàn thiện và phát triển thư viện số thì nhiều thư viện Việt Nam chưa ứng dụng máy tính và đại bộ phận bắt đầu xây dựng thư viện điện tử.

   9 p cdsphue 25/02/2021 105 0

 • Xây dựng ứng dụng di động để cung cấp dịch vụ thông tin số tại các thư viện đại học

  Xây dựng ứng dụng di động để cung cấp dịch vụ thông tin số tại các thư viện đại học

  Bài viết tập trung phân tích và tìm hiểu về các ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thông tin, xác định các bước chính và biện pháp cần thực hiện khi phát triển ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin cho các thiết bị di động tại các thư viện đại học. Đồng thời cũng đề xuất những kỹ năng và kiến thức cụ thể, cần thiết để phát triển và...

   9 p cdsphue 25/02/2021 110 0

 • Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC

  Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC

  Thống kê, phân tích trích dẫn thông qua các chỉ số tiêu biểu như Impact Factor (IF), H-Index nhằm đánh giá, xếp hạng các cá nhân và tổ chức khoa học, hỗ trợ đắc lực cho người dùng tin trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) đã triển khai khá hiệu quả hoạt động này.

   6 p cdsphue 25/02/2021 105 0

 • Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động Thông tin - Thư viện

  Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động Thông tin - Thư viện

  Bài viết giới thiệu khái quát về mạng xã hội Facebook; các tính năng cơ bản của mạng xã hội Facebook đáp ứng yêu cầu của hoạt động thông tin – thư viện; một số bài học kinh nghiệm của nước ngoài trong việc ứng dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động thông tin – thư viện.

   14 p cdsphue 25/02/2021 91 0

 • Phát triển thư viện điện tử số trong thời đại công nghệ 4.0 tại trường Đại học Mở Hà Nội

  Phát triển thư viện điện tử số trong thời đại công nghệ 4.0 tại trường Đại học Mở Hà Nội

  Thư viện điện tử số (TVS) chính là một trong những ứng dụng Internet hữu hiệu nhất, khoa học nhất để số hóa tri thức, nơi sưu tập, tổ chức, sắp xếp, lưu trữ, tìm kiếm và truy cập tới các nguồn tri thức nhân loại. Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong quá trình phát triển thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng...

   9 p cdsphue 25/02/2021 100 0

 • Phát huy vai trò của thư viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ

  Phát huy vai trò của thư viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ

  Bài viết giới thiệu, so sánh những đặc điểm cơ bản của đào tạo theo học chế tín chỉ; phân tích vai trò của thư viện trong việc quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa vai trò này của hệ thống thư viện đại học.

   8 p cdsphue 25/02/2021 105 0

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện luật ở Việt Nam

  Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện luật ở Việt Nam

  Khái quát một số mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện trên thế giới và Việt Nam; thực trạng liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện Luật ở Việt Nam, từ đó đề xuất xây dựng và hoàn thiện mô hình này ở Việt Nam.

   8 p cdsphue 28/12/2020 96 0

 • Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

  Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

  Bậc học phổ thông bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức thư viện trường phổ thông (TVTPT) được hiểu là tổ hợp các thành phần (cán bộ thư viện và các cộng tác viên trong nhà trường cùng với phương thức, phương tiện họ làm việc và ngân sách cấp cho hoạt động thư viện) có quan hệ chặt chẽ với nhau,...

   6 p cdsphue 28/12/2020 108 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số