• Từ thư viện truyền thống đến thư viện số: Sự kế thừa và phát triển

  Từ thư viện truyền thống đến thư viện số: Sự kế thừa và phát triển

  Bài viết khái quát các quan niệm khác nhau về thư viện, thư viện số. Sự kế thừa và phát triển của thư viện qua bốn yếu tố cấu thành: vốn tài liệu, cán bộ thư viện, người sử dụng thư viện, cơ sở vật chất – kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin. Qua đó, bài viết chỉ ra một số yêu cầu và thách thức đối với thư viện số.

   8 p cdsphue 26/09/2019 300 1

 • Luận văn: Phần mềm quản lý Thư viện

  Luận văn: Phần mềm quản lý Thư viện

  Theo ý nghĩa truyền thống, một thư viện là kho sưu tập sách, báo và tạp chí. Tuy nó có thể chỉ đến kho sưu tập cá nhân của người riêng, nhưng nó thường chỉ đến nhà lớn sưu tập sách báo xuất bản được bảo quản bởi thành phố hay học viện hay nhận tiền góp của họ. Những nhà sưu tập này thường được sử dụng bởi những người không muốn...

   97 p cdsphue 20/09/2012 438 34

 • Đưa các chương trình đào tạo phù hợp năng lực nhân viên để khuyến khích phát triển

  Đưa các chương trình đào tạo phù hợp năng lực nhân viên để khuyến khích phát triển

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 155 2

 • Ứng dụng các tiêu chí trong quản trị nhân sự hiện đại vào các khâu nhân sự của doanh nghiệp

  Ứng dụng các tiêu chí trong quản trị nhân sự hiện đại vào các khâu nhân sự của doanh nghiệp

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 315 3

 • Quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng trong công tác tuyển dụng và đào tạo

  Quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng trong công tác tuyển dụng và đào tạo

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 291 2

 • Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera -3

  Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera -3

  Dân tộc của người có quan hệ Nghề nghiệp của người có quan hệ Chức vụ của cán bộ nhân viên Bộ phận công tác của nhân viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Ngày vào Đảng Ngày vào Đoàn Trình độ văn hoá Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Ngày hợp đồng lao động Ngày vào ngành Hệ đào tạo cán bộ...

   8 p cdsphue 17/01/2012 280 2

 • Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera -2

  Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera -2

  Tổ bảo vệ Tổng số 150 100 Nhìn chung đội ngũ lao động của công ty đều qua các năm Cơ cấu lao động và tuyển dụng lao động hợp lý Đội ngũ cán bộ quản lý chiếm 8% tổng số CBCN Lao động có trình độ đại học chiếm 34% Lao động có trình độ trung cấp chiếm 7,3% Lao động phổ thông chiếm 58,6% Hầu hết trong các phòng ban và các trung tâm đội ngũ...

   8 p cdsphue 17/01/2012 275 2

 • Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera - 1

  Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera - 1

  PHẦN I : TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY GỐM VÀ THUỶ TINH TẠI ĐÀ NẴNG VIGLACERA I. Qúa trình hình thành của Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera : Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng không ngừng tăng lên, con người luôn đòi hỏi về nhiều mặt, về những nhu cầu trong cuộc sống như: ăn, mặc, đi lại......

   8 p cdsphue 17/01/2012 275 2

 • Quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng trong công tác tuyển dụng và đào tạo

  Quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng trong công tác tuyển dụng và đào tạo

  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm quản trị nhân sự: Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị tài nguyên nhân sự là một lĩnh vực cơ bản của công tác quản trị nhân sự nói chung, đó là một quá trình...

   20 p cdsphue 17/01/2012 264 2

 • Hòan thiện hệ thông đánh giá,xét khen thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp quốc doanh - 1

  Hòan thiện hệ thông đánh giá,xét khen thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp quốc doanh - 1

  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. A.TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: I.Khái niệm, vai trò, chức năng tài chính doanh nghiệp: 1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp: a.Khái niệm về doanh nghiệp: Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường làm tăng giá trị...

   32 p cdsphue 17/01/2012 308 2

 • Quản lý nhân sự với các ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm phát huy tính hiệu quả và công bằng

  Quản lý nhân sự với các ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm phát huy tính hiệu quả và công bằng

  PHẦN I : TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY GỐM VÀ THUỶ TINH TẠI ĐÀ NẴNG VIGLACERA I. Qúa trình hình thành của Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera : Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng không ngừng tăng lên, con người luôn đòi hỏi về nhiều mặt, về những nhu cầu trong cuộc sống như: ăn, mặc, đi lại......

   32 p cdsphue 17/01/2012 308 2

 • Hòan thiện hệ thông đánh giá,xét khen thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp quốc doanh - 2

  Hòan thiện hệ thông đánh giá,xét khen thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp quốc doanh - 2

  Bộ phận tổ chức: Làm nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về tình hình tổ chức nhân sự, tuyển chọn lao động, đáp ứng với điều kiện sản xuất trong thời kỳ theo yêu cầu hoạt động sản xuất; phòng có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác Đoàn, Đảng; quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên và các hoạt động...

   32 p cdsphue 17/01/2012 324 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphue