• Ebook Từ điển Lào - Việt

  Ebook Từ điển Lào - Việt

  Từ điển là một công cụ không thể thiếu cho các bạn trong quá trình học tiếng Lào. Nhằm hỗ trợ các bạn trong việc tra cứu từ mới tiếng Lào, chúng tôi có sưu tầm và xin gửi tới các bạn Ebook từ điển Lào – Việt mới nhất của BS. Trần Kim Lân. Cuốn từ Điển Lào Việt này bao gồm 50.000 từ và 25.000 ví dụ về ngữ cảnh, phần mở đầu của từ...

   1118 p cdsphue 18/01/2021 5 0

 • Giáo trình Tiếng việt dành cho người nước ngoài trình độ trung cấp (Bậc 4)

  Giáo trình Tiếng việt dành cho người nước ngoài trình độ trung cấp (Bậc 4)

  Giáo trình Tiếng Việt dành cho người nước ngoài (trình độ Trung cấp, Bậc 4) được biên soạn bám sát yêu cầu kiến thức, kỹ năng, năng lực cần đạt của người học ở trình độ Bậc 4 theo quy định của Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ...

   148 p cdsphue 09/09/2020 76 0

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 12

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 12

  Bài 12 "Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2)" giới thiệu tới người học các bài tập ôn tập nghe và xác định câu đúng - sai đúng nghĩa trong đoạn hội thoại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 13/12/2016 594 4

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 11

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 11

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 11 trình bày các nội dung của bài 11 - Học ngoại ngữ bao gồm các bài tập nghe đoạn hội thoại và điền từ nghe được, bài đọc về học ngoại ngữ, luyện học từ vựng tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 13/12/2016 431 1

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 10

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 10

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 10 trình bày các nội dung của bài 10 - Các thành phố lớn bao gồm các bài luyện nghe từ vựng, bài hội thoại các thành phố lớn, các bài đọc giới thiệu về các thành phố,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 13/12/2016 319 2

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 9

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 9

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 9 giới thiệu các nội dung của bài 9 - Sinh hoạt ở Việt Nam bao gồm các bài nghe và đánh dấu từ vựng tiếng Việt, bài hội thoại về mua sắp, bài đọc về đời sống sinh hoạt ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 13/12/2016 755 1

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 8

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 8

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 8 trình bày các nội dung bài 8 - Giao thông bao gồm các bài hội thoại về chủ đề giao thông, bài tập nghe và điền từ, bài đọc về chủ đề giao thông và từ vựng về giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 13/12/2016 203 2

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 7 trình bày các nội dung bài 7 bao gồm các bài luyện tập đọc từ vựng về các môn thể thao, các đoạn hội thoại trao đổi về chủ đề thể thao, các bài giới thiệu bản thân và bạn bè cho người khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 13/12/2016 859 2

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 6 trình bày các nội dung bài 6 - Ôn tập nghe và điền từ vào chỗ trống, bài đọc chăm sóc sức khỏe, ôn luyện từ vựng tiếng Việt về các chủ đề tham quan, sức khỏe, giải trí,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 13/12/2016 329 2

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 5 trình bày các nội dung bài 5 - Giải trí gồm các bài nghe và điền từ, bài hội thoại tham quan, bài đọc về chủ đề giải trí, luyện từ vựng tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 13/12/2016 489 2

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 4 giới thiệu các bài thực hành giao tiếp tiếng Việt về chủ đề Tham quan bao gồm các bài luyện nghe khi trên tàu tham quan, từ vựng, bài tập luyện nghe và điền từ vào chỗ trống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 13/12/2016 408 2

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 3

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 3

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 3 - Track 3 giới thiệu các bài thực hành giao tiếp tiếng Việt về chủ đề "May sắm" bao gồm các bài luyện nghe theo chủ đề từ vựng về may sắm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 13/12/2016 348 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số