• Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 8

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 8

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 8 giới thiệu nội dung bài 6 của phần thực hành giao tiếp giúp người học ôn tập các chủ đề đã học bằng cách trả lời các câu hỏi và điền từ vào chỗ trống, các đoạn hội thoại ngắn giúp rèn trí nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 1133 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 7 giới thiệu nội dung bài 7 của phần thực hành giao tiếp về chủ đề "Bạn đang học ở đâu" bao gồm các bài tập luyện đọc đúng các từ, các đạo hội thoại ngắn giới thiệu về trường học, môn học và bài tập điền từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 375 1

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 6 giới thiệu nội dung bài 6 của phần thực hành giao tiếp về chủ đề "Quyển sách này của ai" bao gồm các bài hội thoại ngắn về sở hữu, nghe và điền dấu vào các từ, câu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 1138 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 5 giới thiệu nội dung bài 5 của phần thực hành giao tiếp về chủ đề "Đây là ai" bao gồm các bài tập luyện tập giới thiệu về người thân trong gia đình, các từ mô tả hình dáng người, các đoạn hội thoại ngắn và bài tập điền từ,... Mời các bạn tham khảo

  cdsphue 06/10/2016 4627 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 4 giới thiệu nội dung bài 4 của phần thực hành giao tiếp bao gồm các bài tập luyện tập "Đây là cái gì" như các từ vựng giới thiệu về các đồ vật, con vật, các đoạn hội thoại ngắn về đồ vật, bài tập điền từ vào chỗ trống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 593 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 3

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 3

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 2 giới thiệu nội dung bài 3 của phần thực hành giao tiếp bao gồm các bài tập luyện tập tự giới thiệu về nghề nghiệp của bản thân, các bài hội thoại ngắn về nghề nghiệp, luyện đọc các từ về nghề nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 940 4

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 2 giới thiệu nội dung bài 2 của phần thực hành giao tiếp bao gồm các bài tập luyện tập đọc các từ, bài bài hội thoại ngắn tự giới thiệu bản thân, bài tập điền từ còn thiếu vào chỗ trống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 393 5

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 1 giới thiệu nội dung bài 1 của phần thực hành giao tiếp bao gồm các bài tập luyện tập cách chào hỏi 1 người và nhiều người, luyện tập đọc các từ và các đoạn hội thoại ngắn về chào hỏi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 724 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1) - Track 5 là bài ôn tập phân biệt các nguyên âm, phụ âm, phân biệt các thanh điệu ngang và hỏi, thanh ngang và thanh huyền, thanh ngang và thanh sắc, thanh, thanh ngã và thanh hỏi,... Bài học tương ứng với trang 42 trong sách giáo trình.

  cdsphue 06/10/2016 737 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1) - Track 4 giới thiệu tới người học các bài học bắt đầu từ trang 35 trong giáo trình bao gồm: Các bài đọc luyện kết hợp các phụ âm T, K, các cụm từ kết hợp các phụ âm T-H-K-N-X, phân biệt các thanh điệu sắc - Nặng khi kết hợp các phụ âm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 459 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 3

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 3

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1) - Track 3 hướng dẫn cách đọc các phụ âm và vấn, các từ kết hợp để phân biệt các phụ âm T và D, V, phân biệt các thanh điệu sắc - Nặng trong phát âm tiếng Việt, bài luyện tập mở rộng vốn từ cho học sinh,... Bài học này tương ứng với trang 29 trong giáo trình.

  cdsphue 06/10/2016 496 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1) - Track 2 giới thiệu tới người học các bài học bắt đầu từ trang 23 trong giáo trình bao gồm: Cách đọc các kết hợp giữa phụ âm và vần trong tiếng Việt, các vần, phân biệt các thanh điệu, không - Hỏi - Ngã -Nặng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 432 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số