Thực trạng đào tạo năng lực sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

Bài nghiên cứu này đánh giá được thực trạng đào tạo năng lực sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, còn những hạn chế về các mặt: Nội dung chương trình, tổ chức đào tạo và hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm... Kết quả nghiên cứu thực trạng là thông tin quan trọng để đổi mới đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!