THỰC PHẨM VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG, VỆ SINH THỰC PHẨM

Những loại thực phẩm có nguồn gốc động vật:
1. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của thịt, cá
2. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của sữa, trứng
Những loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật:
1. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của đậu đỗ
2. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của lương thực
3. Đặc điểm dinh dưỡng và vệ sinh của rau, củ, quả
Bảng thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của
lương thực, thực phẩm:
1. Giới thiệu bảng t/p hóa học và giá trị dinh dưỡng TĂ VN
2. Giới thiệu software về t/p hóa...