Thiết kế rập hỗ trợ cho việc chuyển chiết ly và nhảy size thân áo cơ bản trong may mặc thời trang: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Trong quá trình dạy học và làm việc về thiết kế trang phục nữ liên quan đến chuyển chiết li thân áo nữ và nhảy size, chúng tôi nhận thấy mất thời gian và giấy để tạo rập. Người thiết kế còn lúng túng khi thực hiện chuyển đổi chiết li. Do đó, chúng tôi đã thiết kê rập hỗ trợ chuyển đổi chiết ly và nhảy size trên thân áo nữ cơ bản, giúp cho những người làm trong may mặc thời trang sẽ tiết kiệm hơn về vật chất và thời gian.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.