Lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo môn chuyên sâu cho sinh viên ngành giáo dục thể chất, Trường đại học Hùng Vương

Mục tiêu của đề tài là thông qua thực trạng công tác đào tạo môn chuyên sâu, trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Hùng Vương, qua phân tích SWOT về công tác đào tạo MCS của Trường ĐHHV, qua phỏng vấn các chuyên gia, nhà quản lý; căn cứ vào mục đích, mục tiêu nghiên cứu, từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo MCS cho sinh viên ngành GDTC của Trường ĐHHV. Mời các bạn cùng tham khảo!