Giải pháp nói không với bạo hành trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

Bài viết trình bày về vấn đề Bạo hành trẻ em tại các cơ sở Giáo dục mầm non trong những năm gần đây và xác định nguyên nhân dẫn đến bạo hành trẻ em, ảnh hưởng của Bạo hành trẻ em tới sự phát triển thể chất, tâm lý, tính cách, nhân cách của trẻ và tìm ra giải pháp mà các cơ quan quản lý, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và xã hội cần thực hiện đồng bộ để hướng tới nói không với bạo hành trẻ em tại các cơ sở Giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!