Ebook Xa nhà ca (trường ca dân tộc Hà Nhì): Phần 1

Với dân số hơn 20 ngàn người, cư trú chủ yếu ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Điện Biên, người Hà Nhì là một trong sáu tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến ở Việt Nam. Họ không chỉ có đời sống văn hóa vật chất và tinh thần phong phú với các bản trường ca mượt mà đằm thắm. "Xa nhà ca" chính là một trong những bản trường ca nổi tiếng của người Hài Nhì. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.