Ebook Tự học chơi cờ vây: Quyển 1 - Kano Yoshinori

Ebook Tự học chơi cờ vây: Quyển 1 được trình bày bằng hình ảnh cụ thể dưới dạng các bài trắc nghiệm cơ bản. Chúng bao gồm tất cả các giai đoạn của ván cờ từ khai cuộc đến tàn cuộc. Người mới tập chơi có thể nhìn trực tiếp vào sách để giải quyết vấn đề mà không cần phải xếp quân ra bàn cờ.