Ebook Trên đỉnh Trường Sơn kể truyện Kiều: Phần 1

Cuốn sách cho chúng ta thấy “truyện Kiều” đã sống, đã hành quân, đã chiến đấu cùng các chiến sĩ trên đỉnh Trường Sơn, góp phần vào chiến thắng oanh liệt xuân 1975. Phần 1 gồm các mục: Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi, tiên thề cùng thảo một chương, xiết bao nỗi nhớ tình thương, khóc than khôn xiết tự tình, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.