Ebook Toán 9: Tập 2 (Phần 2) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

Mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn ebook Toán 9: Tập 2 sau đây. Trong phần 2 này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về hình học như góc với đường tròn, hình trụ - hình nón - hình cầu. Với các bạn yêu thích môn Toán và những bạn quan tâm tới môn học này thì đây là tài liệu hữu ích.