Ebook Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán" giới thiệu tới người học các chuyên đề lượng giác, đại số tổ hợp và xác suất, giới hạn, liên tục, hình học OXY, phương trình, bất phương trình đại số. Cuối sách có một số đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.