Ebook Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán" giới thiệu tới người học các chuyên đề ứng dụng đạo hàm, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, hình học không gian, phương pháp tọa độ trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.