Ebook Phép tỉnh lược và ngữ trực thuộc tỉnh lược trong tiếng Việt: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phép tỉnh lược và ngữ trực thuộc tỉnh lược trong tiếng Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngữ trực thuộc tỉnh lược vị ngữ, ngữ trực thuộc tỉnh lược chủ ngữ + vị ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.