Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trí Dõi là một cuốn sách giới thiệu những nghiên cứu của ông về những vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là đối với ngôn ngữ của các dân tộc anh em. Phần 1 sẽ mang đến các nội dung chính sau: Không gian ngôn ngữ và tính kế thừa đa chiều của địa danh, tình hình một số ngôn ngữ dân tộc nguy cấp ở Việt Nam và những luận cứ chính sách đối với các ngôn ngữ này, văn hóa truyền thống với việc dạy và học chữ dân tộc ở dân tộc Chăm, Thái, Tày, Nùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.