Ebook Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về các nghề như: Nghề rèn sắt, nghề kim hoàn, tổ nghề làm lược, nghề khắc ván in, nghề tạc tượng, nghề sơn vẽ, nghề chế tạo súng, đề án nghiên cứu ngành nghề - làng nghề - vùng nghề - phố nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.