Ebook Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề: Phần 1

Ebook Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về các ngành nghề - làng nghề - phố nghề truyền thống Việt Nam, nghề thủ công truyền thống việt nam và các vị tổ nghề, nghề đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.