Ebook Nếp cũ - Bó hoa bắc Việt: Phần 1 - Toan Ánh

Cuốn sách Nếp cũ - Bó hoa Bắc Việt" gồm những câu chuyện về Thuần phong Mỹ tục Việt Nam qua các nhân vật là các cô gái chàng trai ở các miền quê Xứ Bắc, qua công việc và nghề nghiệp của họ: Nghề thủ công, trồng trọt (trồng chè, trồng hoa, trồng cói dệt chiếu, trồng dâu nuôi tằm, lái đò, nội trợ, thêu thùa…). Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.