Ebook Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học: Phần 1

Tập viết là phân môn có tính chất thực hành. Tính chất thực hành có mục đích của việc dạy học chữ viết cũng góp phần khẳng định vị trí quan trọng của phân môn này ở trường tiểu học. Ngoài ra, luyện tập viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính chất cẩn thận, tính kỹ thuật và khiếu thẩm mỹ. Cuốn "Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học" được biên soạn nhằm hướng dẫn các em vẫn viết đúng, viết đẹp và và viết nhanh, đồng thời nâng cao chất lượng học tập tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.