Ebook Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời Triết lí Kaizen - Robert Maurer

Nhiều khi thành công đến từ những hành động nhỏ nhặt hàng ngày, nếu chịu khó thực hiện những điều tích cực hằng ngày thì sẽ đạt được thành công nhất định, đây là điều đã được nhiều người thử nghiệm và thành công, và để hiểu rõ hơn về phương pháp này mời các bạn tham khảo Ebook Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời Triết lí Kaizen sau đây.