ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG OPEN UNIVERSITY

Cần thiết phải có một hệ thống quản lý thư viện. Nhằm giúp cho quá trình mượn được
nhanh chóng, dễ dàng. Xử lý, lưu trữ các thông tin nhanh chóng và hiệu quả.Hiện nay, thư viện của các trường cao đẳng và trung cấp ở Hưng Yên (Cao đẳng Cơ Điện và Thuỷ Lợi, Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tô Hiệu) chưa có một hệ thống nào chuyên biệt để lưu thông tin sách và việc mượn trả. Với nhu cầu mở rộng và phát triển thư viện, cùng với nhu cầu đó là sự gia tăng số lượng...