Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 3 - Trần Trung Hiếu

Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 3: Các thống kê cơ bản, tương quan và hồi quy" cung cấp cho người học các bước thực hiện, phân tích kết quả trong thống kê mô tả (Desriptive Statistics) và tổ chức đồ (Histogram), tương quan và hồi qui. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.