• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ ngoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Đĩa từ, đĩa quang, RAID, NAS. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   68 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3a - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3a - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3a: CPU pipeline" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về CPU pipeline, các vấn đề của pipeline, giải quyết vấn đề xung đột tài nguyên, giải quyết vấn đề xung đột dữ liệu,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ trong" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về bộ nhớ trong và cấu trúc phân cấp của bộ nhớ, phân loại bộ nhớ và tổ chức mạch nhớ, ROM, RAM, bộ nhớ cache. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p cdsphue 27/06/2020 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 6: Các thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, các cổng giao tiếp, các thiết bị vào, các thiết bị ra. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   46 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Khối xử lý trung tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ khối tổng quát của CPU, chu trình xử lý lệnh của CPU, các thanh ghi của CPU, bộ điều khiển CPU, Bus trong CPU,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, khối xử lý trung tâm, tập lệnh máy tính, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tập lệnh máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tập lệnh máy tính, dạng và các thành phần của lệnh, địa chỉ/toán hạng của lệnh, các chế độ địa chỉ, các dạng lệnh thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p cdsphue 27/06/2020 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Hệ thống bus" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ thống bus, bus ISA, bus EISA, bus PCI, bus PCI Express, bus PCI. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   28 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng "Lập trình nâng cao - Bài 7: Ngôn ngữ lập trình nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình Winform với C thăng, tại sao sử dụng Windows Forms, cấu trúc Windows Forms, sử dụng Windows Forms, sử dụng các Control,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cdsphue 27/04/2020 23 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về lớp và đối tượng, thiết kế các thuộc tính và hành động của lớp, cài đặt các phương thức, truy xuất và cập nhật dữ liệu, nạp chồng phương thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p cdsphue 27/04/2020 24 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa lớp đối tượng, tính đa hình, cài đặt giao diện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   48 p cdsphue 27/04/2020 23 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng đã giải thích các đặc tính của phương pháp hướng đối tượng, mô tả các pha của phương pháp hướng đối, định nghĩa lớp trong C thăng, khai báo biến, viết và chạy chương trình C thăng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p cdsphue 27/04/2020 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số