• Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở

  Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở

  Bài giảng trình bày những nội dung sau: The Rendering Pipeline - 3D, phép biến đổi Transformation, Rendering - Transformations, rời rạc hóa điểm ảnh, thuật toán DDA, giải thuật Bresenham, giải thuật trung điểm-Midpoint,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cdsphue 22/04/2019 34 0

 • Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa – Color model

  Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa – Color model

  Bài 6 trình bày một số kiến thức cơ bản về màu sắc trong đồ họa – Color model. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình mẫu - color model, phép trộn màu Colour Mixing, mô hình mẫu thêm Additive Model RGB, mô hình mẫu YIQ, mô hình màu HSV,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cdsphue 22/04/2019 35 0

 • Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý về 3D và phép chiếu - Projection

  Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý về 3D và phép chiếu - Projection

  Bài này trình bày một số nội dung như: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ họa 3D, các phương pháp hiển thị 3D, stereo projections, Phép chiếu song song (Parallel Projections), phép chiếu trục lượng (Axonometric),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdsphue 22/04/2019 36 0

 • Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ hoạ - Transformations

  Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ hoạ - Transformations

  Bài 4 - Các phép biến đổi đồ họa Transformations. Bài giảng trình bày một số nội dung như: Phép biến đổi transformations, phép biến đổi affine affine transformations, modeling transformations, biểu diễn ma trận, matrix representation, các phép biến đổi hình học hai chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdsphue 22/04/2019 32 0

 • Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 8: Mô hình bề mặt – Surface: Các phương pháp xây dựng

  Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 8: Mô hình bề mặt – Surface: Các phương pháp xây dựng

  Bài 8: Mô hình bề mặt – Surface: Các phương pháp xây dựng. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn mảnh tứ giác, kết nối mảnh tứ giác, tam giác Triangular, mô hình hóa các mặt cong - Surface Patches, mặt trượt - sweept surface,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cdsphue 22/04/2019 36 0

 • Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 2 - Trần Nguyên Ngọc

  Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 2 - Trần Nguyên Ngọc

  Chương 2 trình bày về các dạng dữ liệu Multimedia. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Các dạng dữ liệu truyền thống (văn bản, số liệu,...), âm thanh (tiếng ồn, âm nhạc, tiếng nói…), hình ảnh tĩnh (đồ họa, ảnh,...), ảnh động (animation, video,...).

   68 p cdsphue 22/04/2019 32 0

 • Bài giảng Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở

  Bài giảng Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở

  Bài 3 trình bày về các phép giải thuật cơ sở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép xử lý Antialiasing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdsphue 22/04/2019 34 0

 • Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 1 - Trần Nguyên Ngọc

  Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 1 - Trần Nguyên Ngọc

  Bài giảng chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản của Multimedia. Nội dung chính trong chương gồm có: Khái niệm Multimedia, lịch sử và đối tượng của Multimedia, các dạng dữ liệu của kỹ thuật Multimedia, các thiết bị Multimedia, các lợi thế và hạn chế của kỹ thuật Multimedia, các ứng dụng của kỹ thuật Multimedia.

   15 p cdsphue 22/04/2019 33 0

 • Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian - 3D Curve

  Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian - 3D Curve

  Bài giảng trình bày có những nội dung chính sau: Đường cong - Curve, polynomial parametric curves, tính chất cả đường cong bậc 3, đường cong đa thức bậc ba, đường cong Hermite, đường cong Bezier,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cdsphue 22/04/2019 30 0

 • Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 3 - Trần Nguyên Ngọc

  Bài giảng Công cụ Multimedia: Chương 3 - Trần Nguyên Ngọc

  Chương 3 - Các kỹ thuật trong đa phương tiện. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các kỹ thuật điều khiển, các kỹ thuật thu nhận, các kỹ thuật lưu trữ, các kỹ thuật xử lý, các kỹ thuật hiển thị, các kỹ thuật truyền dữ liệu.

   109 p cdsphue 22/04/2019 35 0

 • GIAO TRINH BOI DUONG NHAN VIEN THIET BI THCS TAP1

  GIAO TRINH BOI DUONG NHAN VIEN THIET BI THCS TAP1

  Với kết cấu nội dung gồm hai học phần I, II . Gồm 6 bài: Cơ sở lý luận về TBDH; Công tác thiết bị; Phần mềm công tác Quản lý TBDH; Phần mềm trình diễn Powerpoint; Mạng máy tính cơ bản và Bài kiểm tra số 1

   164 p cdsphue 04/10/2018 71 0

 • Giáo trình Autocad 2007

  Giáo trình Autocad 2007

  Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, giáo trình "Autocad 2007" giới thiệu đến các bạn những nội dung làm quen với autocad, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh chỉnh sửa đối tượng, làm việc với layer, ghi kích thước và vật liệu,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   64 p cdsphue 15/07/2018 107 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số