Bộ sưu tập Việt nam Môi trường và Cuộc sống

Môi trường là tất cả những gì có xung quanh con người; duy trì cuộc sống, sự phát triển của con người và xã hội loài người. Bảo vệ môi trường là những hoạt động có ích giúp môi trường không bị ô nhiễm