Bộ sưu tập Tài chính ngân hàng

Bộ sưu tập Tài chính ngân hàng tổng hợp các tài liệu hay về tài chính ngân hàng như: Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị, tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản, giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung Ương, bài giảng Phân tích báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.