• Vocabulary for MBA

  Vocabulary for MBA

  This work in process contains all sorts of expressions, from formal to slang, gathered from all kinds of speakers, from Dean Sullivan to students to businesspeople. Most quotes are from real situations here at the Business School, and I do not necessarily endorse the views of the speaker. Thanks to Mike Allen, MBA ’01, and Ernesto Oechler, MBA '00, for reviewing, organizing, and editing this version, and to Mike for some of the entries....

   53 p cdsphue 17/01/2012 29209 2

 • English for Business (Lesson 16)

  English for Business (Lesson 16)

  Lesson 16: A presentation – Part 2 (continued) Bài 16: Thuyết trình – Phần 2 (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Lesson 16: A presentation – Part 2 (continued) Bài 16:...

   11 p cdsphue 17/01/2012 190 2

 • English for Business (Lesson 15)90

  English for Business (Lesson 15)90

  Lesson 15: A presentation (part 2) Bài 15: Thuyết trình (phần 2) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ...

   9 p cdsphue 17/01/2012 185 2

 • Thuật ngữ kinh tế thương mại 3

  Thuật ngữ kinh tế thương mại 3

  Tài liệu tham khảo về các thuật ngữ thường dùng trong kinh tế thương mại. Tài liệu tổng hợp các tình huống, các câu thường gặp trong kinh doanh thương mại rất phong phú và chi tiết để bạn tham khảo.

   10 p cdsphue 17/01/2012 177 2

 • English for Business (Lesson 9)

  English for Business (Lesson 9)

  Lesson 9 - Talking business. Bài 9: Bàn chuyện làm ăn Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở...

   10 p cdsphue 17/01/2012 177 2

 • English for Business (Lesson 10)

  English for Business (Lesson 10)

  Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc. Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuyện kinh...

   11 p cdsphue 17/01/2012 170 2

 • English for Business (Lesson 3)

  English for Business (Lesson 3)

  Lesson 3: Over the phone Bài 3: Nói chuyện qua điện thoại Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương mại‟ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho Người Lớn ở Melbourne gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến...

   10 p cdsphue 17/01/2012 167 2

 • Thuật ngữ kinh tế thương mại 4

  Thuật ngữ kinh tế thương mại 4

  Tài liệu tham khảo về các thuật ngữ thường dùng trong kinh tế thương mại. Tài liệu tổng hợp các tình huống, các câu thường gặp trong kinh doanh thương mại rất phong phú và chi tiết để bạn tham khảo.

   10 p cdsphue 17/01/2012 167 2

 • English for Business (Lesson 19)

  English for Business (Lesson 19)

  Lesson 19: Negotiating (part 2) Bài 19: Thương lượng (phần 2) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương Mại’ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ...

   11 p cdsphue 17/01/2012 157 2

 • English for Business (Lesson 17)

  English for Business (Lesson 17)

  Lesson 17: Negotiating (part 1) Bài 17: Thương lượng (phần 1) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ...

   10 p cdsphue 17/01/2012 155 2

 • Audio track Talking trinity 2 - My favorite TV program

  Audio track Talking trinity 2 - My favorite TV program

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "My favorite TV program". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 155 1

 • Thuật ngữ kinh tế thương mại 5

  Thuật ngữ kinh tế thương mại 5

  Tài liệu tham khảo về các thuật ngữ thường dùng trong kinh tế thương mại. Tài liệu tổng hợp các tình huống, các câu thường gặp trong kianh doanh thương mại rất phong phú và chi tiết để bạn tham khảo.

   10 p cdsphue 17/01/2012 155 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số