• Từ điển Anh văn thương mại

    Từ điển Anh văn thương mại

    Từ điển này chọn lọc, đúc kết các từ vựng Anh văn dùng cho các sinh viên đã và đang theo học ngành quản trị kinh doanh, Anh văn thương mại, ngoại thương,... làm tài liệu tham khảo giúp ích cho việc học tập, tham khảo tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh của các bạn.

     278 p cdsphue 29/05/2014 141 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số