• Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 5 giới thiệu nội dung bài 5 của phần thực hành giao tiếp về chủ đề "Đây là ai" bao gồm các bài tập luyện tập giới thiệu về người thân trong gia đình, các từ mô tả hình dáng người, các đoạn hội thoại ngắn và bài tập điền từ,... Mời các bạn tham khảo

  cdsphue 06/10/2016 3195 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5 trình bày các nội dung bài 4 bao gồm các bài tập thực hành đọc từ vựng về chủ đề "Bạn đã có gia đình chưa" , các từ vựng giới thiệu về gia đình, các bài hội thoại giới thiệu về các thành viên trong gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 1199 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở (Quyển 2) - Track 2 trình bày các nội dung bài 2 bao gồm các bài luyện tập đọc từ vựng về các môn thể thao, các đoạn hội thoại trao đổi về chủ đề thể thao, các bài giới thiệu bản thân và bạn bè cho người khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 957 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD1 - Track 1 giới thiệu tới người đọc phần thực hành phát âm các nguyên âm, các kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm, đọc cách kết hợp giữa phụ âm và vần, phân biệt các thanh điệu không, bằng, trắc, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  cdsphue 06/10/2016 925 3

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 7 trình bày các nội dung bài 7 bao gồm các bài luyện tập đọc từ vựng về các môn thể thao, các đoạn hội thoại trao đổi về chủ đề thể thao, các bài giới thiệu bản thân và bạn bè cho người khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 13/12/2016 720 2

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 1

  "Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Bài 1" giới thiệu tới người học các bài học về chăm sóc sức khỏe gồm các bài nghe về chăm sóc sức khỏe, bài tập nghe và điền số về các chủ đề chăm sóc sức khỏe,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 13/12/2016 719 2

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 9

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 9

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 9 giới thiệu các nội dung của bài 9 - Sinh hoạt ở Việt Nam bao gồm các bài nghe và đánh dấu từ vựng tiếng Việt, bài hội thoại về mua sắp, bài đọc về đời sống sinh hoạt ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 13/12/2016 674 1

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12 trình bày các nội dung bài 12 - Ôn tập của phần thực hành giao tiếp tiếng Việt bao gồm các câu hỏi để học sinh tự trả lời, các bài tập ôn tập từ vựng và bài tập điền từ trong các đoạn hội thoại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 634 3

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 2 trình bày các nội dung bài 2 - Thăm hỏi bao gồm bài hội thoại luyện nghe về chủ đề thăm hỏi người ốm tại bệnh viện, bài luyện đọc về thăm hỏi ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 13/12/2016 633 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7 giới thiệu các bài thực hành giao tiếp tiếng Việt về chủ đề "Chị có biết bưu điện ở đâu không" bao gồm các từ vựng để hỏi thăm địa chỉ, đường xá, các đoạn hội thoại ngắn để hỏi đường và chỉ đường, bài tập luyện nghe và điền từ vào chỗ trống. Mời các...

  cdsphue 06/10/2016 609 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 1): CD 2 - Track 6 giới thiệu nội dung bài 6 của phần thực hành giao tiếp về chủ đề "Quyển sách này của ai" bao gồm các bài hội thoại ngắn về sở hữu, nghe và điền dấu vào các từ, câu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 576 3

 • Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 12

  Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2): Track 12

  Bài 12 "Giáo trình Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 2)" giới thiệu tới người học các bài tập ôn tập nghe và xác định câu đúng - sai đúng nghĩa trong đoạn hội thoại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 13/12/2016 467 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số