• Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở (Quyển 2) - Track 2 trình bày các nội dung bài 2 bao gồm các bài luyện tập đọc từ vựng về các môn thể thao, các đoạn hội thoại trao đổi về chủ đề thể thao, các bài giới thiệu bản thân và bạn bè cho người khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 1377 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5 trình bày các nội dung bài 4 bao gồm các bài tập thực hành đọc từ vựng về chủ đề "Bạn đã có gia đình chưa" , các từ vựng giới thiệu về gia đình, các bài hội thoại giới thiệu về các thành viên trong gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 1290 3

 • Ca dao tục ngữ Lào

  Ca dao tục ngữ Lào

  Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân Lào về mọi mặt. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học tiếng Lào và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

   1 p cdsphue 26/05/2017 1151 1

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12 trình bày các nội dung bài 12 - Ôn tập của phần thực hành giao tiếp tiếng Việt bao gồm các câu hỏi để học sinh tự trả lời, các bài tập ôn tập từ vựng và bài tập điền từ trong các đoạn hội thoại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 730 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7 giới thiệu các bài thực hành giao tiếp tiếng Việt về chủ đề "Chị có biết bưu điện ở đâu không" bao gồm các từ vựng để hỏi thăm địa chỉ, đường xá, các đoạn hội thoại ngắn để hỏi đường và chỉ đường, bài tập luyện nghe và điền từ vào chỗ trống. Mời các...

  cdsphue 06/10/2016 682 2

 • Tục ngữ Lào: Cáo chết ba năm quay đầu về núi

  Tục ngữ Lào: Cáo chết ba năm quay đầu về núi

  Câu tục ngữ "Cáo chết ba năm quay đầu về núi" nhằm khuyên răn con người dù đi xa vẫn nhớ về quê hương, không bao giờ quên gốc tích. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học tiếng Lào dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   2 p cdsphue 26/05/2017 597 1

 • Ca dao tục ngữ Lào

  Ca dao tục ngữ Lào

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Ca dao tục ngữ Lào để cùng tìm hiểu về văn hóa, ca dao của người Lào trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học tiếng Lào và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

   1 p cdsphue 26/05/2017 513 1

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 4 trình bày các nội dung bài 4 bao gồm các bài tập thực hành đọc từ vựng về chủ đề "Cái bút này bao nhiêu", các từ vựng về giá cả, bài hội thoại ngắn khi bạn hỏi mua đồ và bài tập điền từ vào chỗ trống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 393 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở (Quyển 2) - Track 1 giới thiệu các bài thực hành giao tiếp tiếng Việt về chủ đề "bạn nói được tiếng Việt không" bao gồm các bài giao tiếp giới thiệu về bản thân, hỏi thăm, bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 368 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 8

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 8

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 8 trình bày các nội dung bài 8 - Bây giờ là mấy giờ của phần thực hành giao tiếp tiếng Việt bao gồm các từ vựng về giờ giấc, các đoạn hội thoại hỏi giờ và các bài tập thực hành về giờ giấc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 356 2

 • Ca dao tục ngữ Lào Từ công cụ: Một hơi

  Ca dao tục ngữ Lào Từ công cụ: Một hơi

  Ca dao tục ngữ Lào Từ công cụ - Một hơi giới thiệu tới người đọc một câu thành ngữ tiếng lào và phần phiên dịch sang tiếng Việt. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học tiếng Lào và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

   1 p cdsphue 26/05/2017 339 1

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 6 trình bày các nội dung bài 6 bao gồm các bài tập ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ bài 1 đến bài 5, ôn tập giao tiếp tiếng Việt và đưa ra các câu hỏi ngắn để người học tự trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 333 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số