• The Communication Problem Solver 2

  The Communication Problem Solver 2

  The Communication Problem Solver 2. Managers need top-flight communication skills to keep their staffs productive and collaborative. But often, those who manage lack the ability to get things back on track once miscommunication occurs. This book helps readers analyze their communication skills and challenges and explains how they can use simple problem-solving techniques to resolve the people issues that derail productivity at work. Easily...

   10 p cdsphue 17/01/2012 43 1

 • học tiếng Nhật qua truyện tranh tập 6a (Doremon tiếng nhật toàn tập;Mb lớn=download về đọc nhanh hơn đợi nó hiện trên tailieu.vn)

  học tiếng Nhật qua truyện tranh tập 6a (Doremon tiếng nhật toàn tập;Mb lớn=download về đọc nhanh hơn đợi nó hiện trên tailieu.vn)

  tài liệu tham khảo để học tiếng nhật nhanh hơn và hiệu quả hơn, giúp các bạn ôn tập củng cố từ vựng và ngữ pháp một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công

   62 p cdsphue 17/01/2012 43 2

 • học tiếng Nhật qua truyện tranh tập 2b (Doremon tiếng nhật toàn tập;Mb lớn=download về đọc nhanh hơn đợi nó hiện trên tailieu.vn)

  học tiếng Nhật qua truyện tranh tập 2b (Doremon tiếng nhật toàn tập;Mb lớn=download về đọc nhanh hơn đợi nó hiện trên tailieu.vn)

  tài liệu tham khảo để học tiếng nhật nhanh hơn và hiệu quả hơn, giúp các bạn ôn tập củng cố từ vựng và ngữ pháp một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công

   64 p cdsphue 17/01/2012 43 2

 • Audio track Talking trinity 1 - Food in my family

  Audio track Talking trinity 1 - Food in my family

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "Food in my family". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 43 0

 • Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Bài viết thực hiện nghiên cứu cách thức đào tạo phát triển nhân lực tại một số doanh nghiệp điển hình qua đó đưa ra một số bài học giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm phương pháp, kinh nghiệm phát triển nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

   5 p cdsphue 26/11/2019 43 0

 • Chế độ mẫu hệ - nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của người Êđê ở Buôn Ma Thuột

  Chế độ mẫu hệ - nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của người Êđê ở Buôn Ma Thuột

  Người Êđê là một trong những tộc người có mặt lâu đời ở miền Trung Tây Nguyên. Nền văn hóa độc đáo của tộc người này được phản ánh trong nhiều công trình kiến trúc, lễ hội, nghi lễ thờ cúng, phong tục tập quán. Bài viết này phân tích về chế độ mẫu hệ, một nét đặc sắc vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người Êđê hiện...

   6 p cdsphue 25/12/2019 43 0

 • Nghệ thuật Cải Lương Nam Bộ: Thực trạng và định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa

  Nghệ thuật Cải Lương Nam Bộ: Thực trạng và định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa

  Bài viết thực hiện phân tích, đánh giá dựa trên những dữ liệu đã thu thập, ghi chép trong quá trình điền dã tại các đơn vị hoạt động Cải Lương ở Nam Bộ (từ 2014 đến nay). Kết quả nghiên cứu là câu chuyện phản ánh bức tranh đời thực của sân khấu Cải Lương ở Nam Bộ và những giải pháp.

   10 p cdsphue 25/12/2019 43 0

 • “Vọng khoăn đíp” một hiện tượng văn hóa trong đời sống tâm linh của người Tày (trường hợp Then ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)

  “Vọng khoăn đíp” một hiện tượng văn hóa trong đời sống tâm linh của người Tày (trường hợp Then ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)

  Dựa trên kết quả nghiên cứu thực địa về hiện tượng Vọng khoăn đíp của người Tày, người viết có những suy nghĩ bước đầu về hiện tượng này đặt trong hệ thống Then Tày và trong chừng mực nhất định, phân tích nó từ góc nhìn tín ngưỡng dân gian, diễn xướng, giao tiếp và an ninh tinh thần. Từ đó, đưa ra những ghi nhận cụ thể và những...

   13 p cdsphue 25/12/2019 43 0

 • Xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam - nhìn từ chiến lược quảng bá văn hóa của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay

  Xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam - nhìn từ chiến lược quảng bá văn hóa của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết nhằm mục tiêu đưa ra những gợi ý cho công tác xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra bên ngoài trên cơ sở tham chiếu những thành tựu và bài học kinh nghiệm của Trung Quốc – một quốc gia đặc biệt coi trọng việc quảng bá văn hóa ra bên ngoài, xem đó như một nhân tố quan trọng cho con đường “trỗi dậy” hay “phát triển”.

   8 p cdsphue 25/12/2019 43 0

 • Chính phủ kiến tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc

  Chính phủ kiến tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc

  Chính phủ kiến tạo địa phương cũng là mô hình đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình Trung Quốc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Bài viết này phân tích làm rõ những nội dung chính phủ kiến tạo địa phương Trung Quốc trong bối cảnh thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới với mục đích đưa lại một số...

   9 p cdsphue 30/01/2020 43 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp 4.0

  “Cách mạng công nghiệp 4.0” (đôi khi gọi tắt là cách mạng 4.0 hoặc công nghiệp 4.0) đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, mang đến cơ hội thay đổi bản chất các nền kinh tế, nhưng cũng chứa đựng những thách thức to lớn. Khái niệm “cách mạng công nghiệp 4.0” được nhắc đến nhiều trên truyền thông, cùng với nó là những hy vọng về cuộc “lột...

   7 p cdsphue 28/02/2020 43 0

 • Hợp xướng Việt Nam từ năm 2000 đến nay

  Hợp xướng Việt Nam từ năm 2000 đến nay

  Bài viết tổng quan về tình hình hợp xướng tại Việt Nam, trong đó có sự tổng hợp và đúc kết một số chương trình biểu diễn hợp xướng gần đây; đồng thời khẳng định giá trị, ý nghĩa của hợp xướng đối với việc giáo dục phẩm chất của con người, đáp ứng nhu cầu xã hội ngày nay thích hợp với xu thế phát triển thế giới và tạo được...

   7 p cdsphue 28/02/2020 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số