• Audio track Talking trinity 1 - My school

  Audio track Talking trinity 1 - My school

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "My school". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 238 1

 • Audio track Talking trinity 1 - My favorite shop

  Audio track Talking trinity 1 - My favorite shop

  Audio track Talking trinity 1 - My favorite shop được biên soạn dành cho các bạn học sinh có thể rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh một cách thông thạo và đúng với ngữ pháp. Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 234 1

 • Audio track Talking trinity 1 - My future job

  Audio track Talking trinity 1 - My future job

  Audio track Talking trinity 1 nằm trong bộ sách Talking trinity sẽ mang đến bài nghe về chủ đề "My future job". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 264 1

 • Audio track Talking trinity 1 - Food in my family

  Audio track Talking trinity 1 - Food in my family

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "Food in my family". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 223 1

 • Audio track Talking trinity 1 - My favorite sport

  Audio track Talking trinity 1 - My favorite sport

  Audio track Talking trinity 1 - My favorite sport được biên soạn dành cho các bạn học sinh có thể rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh một cách thông thạo và đúng với ngữ pháp. Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 218 1

 • Audio track Talking trinity 1 - My holidays

  Audio track Talking trinity 1 - My holidays

  Audio track Talking trinity 1 - My holidays được biên soạn dành cho các bạn học sinh có thể rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh một cách thông thạo và đúng với ngữ pháp. Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 206 1

 • Audio track Talking trinity 1 - My hobbies

  Audio track Talking trinity 1 - My hobbies

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "My hobbies". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 207 1

 • Audio track Talking trinity 1 - My family and weekend activities

  Audio track Talking trinity 1 - My family and weekend activities

  Audio track Talking trinity 1 nằm trong bộ sách Talking trinity sẽ mang đến bài nghe về chủ đề "My family and weekend activities". Mời các bạn cùng tham khảo audio.

  cdsphue 13/09/2019 244 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphue