• Các chỉ tiêu thẩm định dự án

  Các chỉ tiêu thẩm định dự án

  Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư 2. Những nội dung cơ bản của dự án đầu tư 2.1. Theo quan điểm của Luật Xây dựng 2003 và Nghị định 16/2005 của Chính phủ 2.2.Theo quan điểm của Luật Đầu tư 2005 và Nghị định 108/2006 của Chính phủ 2.3.Theo quan điểm của Nghị định 99/2007 của Chính Phủ 3. Kỹ thuật lập dự án bằng Excel 3.1. Dự án...

   9 p cdsphue 01/10/2013 175 1

 • Giá trị tiền tệ theo thời gian

  Giá trị tiền tệ theo thời gian

  6%. Vậy số vốn mà ông A đã gửi vào tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu? Bài làm Cách 1: Lãi suất 6%/năm -- lãi suất hàng tháng là: 0.06:12=0,005 $ --- Lãi suất tính cho 3 tháng là: 0,005*3=0,015$ --- Vốn ông Mr.hung đã gửi tiết kiệm là: 30:0,0015= 2000 $ Cách 2: Có I=P*r*n =30$ Trong trường hợp này n= 1/4-- P= 30:(0,06 *1/4) = 2000$ Ví dụ: Công ty muốn đầu tư thiết...

   10 p cdsphue 01/10/2013 160 1

 • Xây dựng ngân lưu dự án

  Xây dựng ngân lưu dự án

  Từ những năm 60 trở lại đây thì nhận thức về dự án bắt đầu hoàn thiện, danh từ dự án dược sử dụng trong nhiều lĩnh vực, các mối quan hệ, mục tiêu, phạm vi khác nhau do vậy cơ cấu tổ chức của dự án cũng tương đối khác nhau. Các nhà kinh tế học đã đưa ra nhiều khái niệm về dự án. Mỗi một khái niệm nhấn mạnh một số khía cạnh của...

   8 p cdsphue 01/10/2013 153 1

 • Các thành phần của dự án đầu tư

  Các thành phần của dự án đầu tư

  Từ những năm 60 trở lại đây thì nhận thức về dự án bắt đầu hoàn thiện, danh từ dự án dược sử dụng trong nhiều lĩnh vực, các mối quan hệ, mục tiêu, phạm vi khác nhau do vậy cơ cấu tổ chức của dự án cũng tương đối khác nhau. Các nhà kinh tế học đã đưa ra nhiều khái niệm về dự án. Mỗi một khái niệm nhấn mạnh một số khía cạnh của...

   9 p cdsphue 01/10/2013 168 1

 • Tổng quan về dự án đầu tư

  Tổng quan về dự án đầu tư

  Từ những năm 60 trở lại đây thì nhận thức về dự án bắt đầu hoàn thiện, danh từ dự án dược sử dụng trong nhiều lĩnh vực, các mối quan hệ, mục tiêu, phạm vi khác nhau do vậy cơ cấu tổ chức của dự án cũng tương đối khác nhau. Các nhà kinh tế học đã đưa ra nhiều khái niệm về dự án. Mỗi một khái niệm nhấn mạnh một số khía cạnh của...

   8 p cdsphue 01/10/2013 171 1

 • Cán cân thanh toán

  Cán cân thanh toán

  Quyết định đầu tư vốn là một trong số các quyết định quan trọng nhất của một tổ chức. Vì vậy xác định kỹ thuật lập dự án tốt nhất được sử dụng để đánh giá các lựa chọn thay thế và tìm ra lựa chọn thay thế tốt nhất đối với một dự án. Thực tế đã chứng minh những sai lầm đắt giá đã xảy ra khi áp dụng các kỹ thuật đánh...

   8 p cdsphue 01/10/2013 164 1

 • Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư

  Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư

  Quyết định đầu tư vốn là một trong số các quyết định quan trọng nhất của một tổ chức. Vì vậy xác định kỹ thuật lập dự án tốt nhất được sử dụng để đánh giá các lựa chọn thay thế và tìm ra lựa chọn thay thế tốt nhất đối với một dự án. Thực tế đã chứng minh những sai lầm đắt giá đã xảy ra khi áp dụng các kỹ thuật đánh...

   12 p cdsphue 01/10/2013 185 1

 • Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn

  Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn

  Nội dung mang tính chất hệ thống liên quan đến quyết định cấu trúc vốn Cấu trúc vốn được định nghĩa là sự kết hợp của nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường

   9 p cdsphue 01/10/2013 179 1

 • Chi phí sử dụng vốn

  Chi phí sử dụng vốn

  Chi phí sử dụng vốn bình quân là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỷ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng. Vốn của doanh nghiệp bao gồm: cổ phần thường, cổ phần ưu đãi, trái phiếu và các khoản nợ dài hạn khác. Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính toán như sau:

   11 p cdsphue 01/10/2013 189 1

 • Tác động của đòn bẩy rủi ro

  Tác động của đòn bẩy rủi ro

  Tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp 1.Đòn bẩy hoạt động 2. Đòn bẩy tài chính 3. Tổng hợp đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính II/ Liên hệ thực tế về tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính & đòn bẩy tổng hợp tới lợi nhuận và rủi ro của công ty xi măng X18 1....

   10 p cdsphue 01/10/2013 161 1

 • Định giá cổ phần thường

  Định giá cổ phần thường

  Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

   11 p cdsphue 01/10/2013 166 1

 • Bản chất tài chính doanh nghiệp

  Bản chất tài chính doanh nghiệp

  Tài chính là một bộ phận cấu thành trong các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Nó có mối liên hệ hữu cơ và tác động qua lại với các hoạt động kinh tế khác. Mối quan hệ tác động qua lại này phản ánh và thể hiện sự tác động gắn bó thường xuyên giữa phân phối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phân phối vừa phản ánh kết quả của sản...

   7 p cdsphue 01/10/2013 144 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số