• Bài giảng Toán 1: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 1 Số phức và ma trận trình bày nội dung về Số phức: Đại số của số phức, lượng giác của số phức, căn của số phức cùng với các dạng ma trận Toán học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p cdsphue 25/08/2019 14 0

 • Bài giảng Toán 1: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 4 Phép tính tích phân hàm một biến trình bày nội dung về: Bài toán diện tích, định nghĩa tích phân, các tính chất cơ bản của tích phân, nguyên hàm, phương pháp biến đổi, tích phân từng phần, tích phân suy rộng, các tiêu chuẩn hội tụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p cdsphue 25/08/2019 15 0

 • Bài giảng Toán 1: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 3 Phép tính vi phân hàm một biến trình bày các nội dung về: Đạo hàm, đạo hàm các hàm số sơ cấp, vi phân, tính gần đúng, quy tắc L'hospital, định lý giá trị trung bình, đơn điệu và cực trị, bài Toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn, khai triển Mac laurin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cdsphue 25/08/2019 13 0

 • Bài giảng Toán 1: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 2 Hàm số và liên tục trình bày các nội dung cơ bản như sau: Hàm số, tính toán với dạng vô định, một số giới hạn quan trọng, hàm liên tục, hàm liên tục trên khoảng đóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cdsphue 25/08/2019 16 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.2 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.2 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về Thiết kế Web bằng Google Site bao gồm: Giới thiệu, hướng dẫn tạo Google Site, quản lý trang web, hướng dẫn sử dụng Google Site. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cdsphue 25/08/2019 17 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.1 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 3.1 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng trình bày các nội dung bài 1 - Sử dụng Google Driver bao gồm: Khái niệm, một số tính năng của Google Driver, hướng dẫn sử dụng Google Driver và ứng dụng trong công việc văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cdsphue 25/08/2019 18 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 2 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 2 - Võ Văn Thanh

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Chương 2: Các dịch vụ ứng dụng văn phòng trực tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các dịch vụ văn phòng, sử dụng Email, duyệt mail bằng Microsoft Outlook, một số dịch vụ mail đặc biệt, dịch vụ RSS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p cdsphue 25/08/2019 16 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 1 - Võ Văn Thanh (tt)

  Bài giảng Tin học văn phòng 2: Chương 1 - Võ Văn Thanh (tt)

  Bài giảng "Tin học văn phòng 2 - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính và internet" phần tiếp theo cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết cách tìm kiếm thông tin hiệu quả nhất trên mạng internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cdsphue 25/08/2019 14 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" phần tiếp giúp người học Tìm hiểu bên trong máy tính, tìm hiểu bên trong bộ vi xử lý, tìm hiểu chương trình thực thi trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p cdsphue 25/08/2019 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Biên dịch mã máy (các định dạng lệnh, các hằng số lớn), các thủ tục gọi (Tập các thanh ghi, bộ nhớ ngăn xếp), các ISA khác.

   25 p cdsphue 25/08/2019 17 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý - Khối điều khiển và đường dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p cdsphue 25/08/2019 16 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Processor pipelining" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ xử lý, kỹ thuật đường ống, xây dựng bộ xử lý đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p cdsphue 25/08/2019 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số