• Quản lý Nhà nước về Thư viện ở Việt Nam: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra

  Quản lý Nhà nước về Thư viện ở Việt Nam: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra

  Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về thư viện ở Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây, phân tích, đánh giá sơ bộ tác động của hệ thống văn bản này đối với sự phát triển ngành Thư viện ở Việt Nam. Đánh giá khái quát thực trạng quản lý nhà nước về thư viện (từ năm 2000 đến nay). Đề xuất một số...

   7 p cdsphue 26/12/2018 6 0

 • Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội

  Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội

  Bài viết đề cập đến cán bộ thư viện người đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với giảng viên, khoa chuyên ngành để khởi xướng, xây dựng chính sách phát triển năng lực sinh viên tại trung tâm thông tin - thư viện, đại học quốc gia Hà Nội.

   9 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Khoa học thông tin và thư viện

  Khoa học thông tin và thư viện

  Bài viết "Khoa học thông tin và thư viện" khái quát ngành thư viện đã phát triển qua 3 giai đoạn: Thư viện học; Khoa học thông tin và thư viện, cách mạng hóa quan niệm về thư viện.

   6 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả quan trọng Viện thông tin Khoa học xã hội đã đạt được trong quá trình đổi mới công tác thông tin - thư viện thời gian qua, những khó khăn đã và đang phải khắc phục cũng như kiến nghị một số giải pháp cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới của Viện...

   11 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

  Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

  Qua một số thành tựu và hạn chế của hệ thống Thư viện công cộng trong 5 năm. Qua đó nêu lên một số vấn đề cần triển khai và hoàn thiện nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển hệ thống Thư viện công cộng trong thời gian tới: Ban hành luật thư viện, các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thư viện, Thông tư của Bộ Văn hóa,...

   5 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

  Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

  Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động của bất kỳ loại hình thư viện nào. Đối với hệ thống thư viện trường phổ thông, việc tìm hiểu và áp dụng những tiêu chí đánh giá chất lượng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tiêu chí đánh giá thư viện trường phổ thông,...

   5 p cdsphue 26/12/2018 4 0

 • Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Phát triển hệ thống thư viện trường học là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng trong giáo dục bậc phổ thông hiện nay. Đứng trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện tại, thư viện cần có những thay đổi nhất định để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh và giáo viên trong trường học. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc...

   5 p cdsphue 26/12/2018 4 0

 • Thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực thể dục thể thao, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông làm cơ sở để lựa chọn các giải pháp phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao tại các câu lạc bộ thể dục thể thao...

   6 p cdsphue 26/12/2018 5 0

 • Âm nhạc công giáo ở Việt Nam trước và sau công đồng Vatican II

  Âm nhạc công giáo ở Việt Nam trước và sau công đồng Vatican II

  Âm nhạc Công giáo là một bộ phận trong nền âm nhạc Việt Nam nói chung. Âm nhạc Công giáo đã và đang tham gia bảo tồn và phát huy nền âm nhạc truyền thống Việt Nam. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Âm nhạc công giáo ở Việt Nam trước và sau công đồng Vatican II".

   11 p cdsphue 26/12/2018 7 0

 • Các phần mềm ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện và yêu cầu xây dựng các tiêu chí đánh giá

  Các phần mềm ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện và yêu cầu xây dựng các tiêu chí đánh giá

  Bài viết giới thiệu quá trình hình thành và phát triển các phần mềm ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện, bao gồm: phần mềm tư liệu, phần mềm quản trị thư viện tích hợp và phần mềm quản lý bộ sưu tập số. Bài viết cũng đề cập tới vai trò quan trọng của các tiêu chí đánh giá phần mềm và các cơ sở để xây dựng các tiêu chí đánh...

   10 p cdsphue 26/12/2018 7 0

 • Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha

  Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha

  Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha là bài viết được đăng trong tạp chi Thư viện với nội dung về cơ hội của các thư viện trong bối cảnh xuất hiện phần mềm mã nguồn mở Koha. Trong bài viết sẽ có bố cục: Giới thiệu phần mềm Koha, phân tích hệ thống Koha, điểm đặc biệt của Koha, ứng dụng vào thực tế thư viện.

   9 p cdsphue 26/12/2018 7 0

 • METS - Trong bài toán quản lý Thư viện số hiện nay

  METS - Trong bài toán quản lý Thư viện số hiện nay

  Hiện nay, với sự xuất hiện của công nghệ thông tin đã có rất nhiều thư viện số được hình thành tại Việt Nam. Tiêu chuẩn METS trong việc mã hóa các siêu dữ liệu trong quản lý thư viện số, yêu cầu đối với các phần mềm quản lý thư viện số hiện nay, phần mềm KIPOS và việc áp dụng tiêu chuẩn METS.

   5 p cdsphue 26/12/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số