• Tìm hiểu thiết chế tổ chức ở làng xã đồng bằng Bắc Bộ trong thời kỳ Pháp thuộc

  Tìm hiểu thiết chế tổ chức ở làng xã đồng bằng Bắc Bộ trong thời kỳ Pháp thuộc

  Việc tìm hiểu thiết chế tổ chức làng xã thời Pháp thuộc là cơ sở khoa học để kế thừa những mặt tích cực và hợp lý, khắc phục những hạn chế, tiêu cực cho việc cải cách hành chính trên địa bàn nông thôn trong điều kiện hiện nay. Bài viết tìm hiểu thiết chế tổ chức làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ thời Pháp thuộc trên 2 mặt: tổ chức...

   8 p cdsphue 13/01/2018 12 0

 • Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

  Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

  Vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra các hoạt động sinh sống và sản xuất của người dân trồng lúa nước, đồng thời cũng là không gian sinh hoạt, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc với nhiều đặc trưng, trong đó nổi bật là...

   9 p cdsphue 13/01/2018 10 0

 • Vài nét về quy cách ẩm thực cung đình triều Nguyễn

  Vài nét về quy cách ẩm thực cung đình triều Nguyễn

  Bài viết khảo cứu về ẩm thực cung đình triều Nguyễn qua hai phần chính: 1) Các tổ chức và nhân sự phục vụ đồ ăn thức uống trong cung đình; và 2) Quy cách ăn uống hàng ngày của nhà vua và phong thái dự tiệc của các quan trong những dịp lễ lớn.

   15 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • Lịch sử tiếp biến văn hóa ở Việt Nam

  Lịch sử tiếp biến văn hóa ở Việt Nam

  Vận dụng cách tiếp cận liên ngành, đối chiếu, sàng lọc, sắp xếp các thành tựu nghiên cứu của một số ngành khoa học (khảo cổ học, sử học, ngôn ngữ học, văn hóa học, địa chất học, sinh học...), bài viết phác họa lại bốn chặng đường tiếp biến văn hóa từ thời tiền Việt - Mường đến thời cận đại ở Việt Nam.

   10 p cdsphue 13/01/2018 10 0

 • Dấu tích thành cổ Phú Ốc ở Thừa Thiên Huế

  Dấu tích thành cổ Phú Ốc ở Thừa Thiên Huế

  Trên cơ sở nghiên cứu thực địa, sử dụng chủ yếu các phương pháp khảo cổ học, bài viết sẽ đề cập đến vị trí, quy mô, cấu trúc, kỹ thuật xây dựng và đánh giá bước đầu vai trò của thành Phú Ốc trong bối cảnh không gian và thời gian của văn hóa Champa ở khu vựcThừa Thiên Huế. Nghiên cứu này sẽ góp phần bổ sung nhận thức về một tòa...

   9 p cdsphue 13/01/2018 9 0

 • Tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam

  Tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam

  Đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc có đời sống tâm linh, tín ngưỡng khá phong phú đa dạng. Đa phần các tộc người thiểu số đều theo tín ngưỡng đa thần. Bài viết khái quát một số loại hình tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cdsphue 13/01/2018 10 0

 • Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

  Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

  Nhật Bản là một trong những quốc gia bảo tồn được gần như nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống, và là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á cũng như trên thế giới quan tâm đến vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa. Tác giả bài viết giới thiệu khái quát nội dung các chính sách và hiện trạng bảo tồn...

   6 p cdsphue 13/01/2018 11 0

 • Giới thiệu tập bản đồ cổ quý hiếm của Việt Nam thế kỷ XV

  Giới thiệu tập bản đồ cổ quý hiếm của Việt Nam thế kỷ XV

  Bài viết giới thiệu hình thức và giá trị của tập bản đồ gồm 24 tờ bản đồ nối tiếp từ Kinh thành Thăng Long đến cố đô Vương quốc Champa cùng với các phụ lục “Hành trình đường bộ” và “Hành trình đường thủy” trong công trình “Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỷ XV” của học...

   5 p cdsphue 13/01/2018 11 0

 • Nhận thức về sự hài hòa giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế

  Nhận thức về sự hài hòa giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế

  Bài viết Nhận thức về sự hài hòa giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế luận giải bản chất của sự hài hòa giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế; làm rõ vai trò của sự hài hòa đó đối với sự phát triển xã hội cũng như phát triển con người hiện nay.

   6 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • Cải cách thể chế văn hóa của Trung Quốc

  Cải cách thể chế văn hóa của Trung Quốc

  Cải cách thể chế văn hóa từ năm 1978 đến nay là một lộ trình được Trung Quốc thực hiện bài bản nhằm nâng cao nội lực, mở rộng tầm ảnh hưởng, tăng khả năng lôi cuốn, ràng buộc về văn hóa trên phạm vi toàn cầu và đặc biệt là đối với các nước láng giềng thuộc khu vực Đông Á. Điều này đã đặt ra nhiều vấn đề buộc Việt Nam cần...

   12 p cdsphue 13/01/2018 7 0

 • Văn hóa văn nghệ dân gian với vấn đề phát triển bền vững

  Văn hóa văn nghệ dân gian với vấn đề phát triển bền vững

  Dưới đây là bài viết Văn hóa văn nghệ dân gian với vấn đề phát triển bền vững. Bài viết trình bày về các khái niệm phát triển bền vững, văn hóa dân gian và vai trò nhà nghiên cứu; văn hóa văn nghệ dân gian với vấn đề phát triển bền vững và một số nội dung khác.

   10 p cdsphue 13/01/2018 8 0

 • Văn hóa tri thức và phát triển xã hội

  Văn hóa tri thức và phát triển xã hội

  Bài viết Văn hóa tri thức và phát triển xã hội luận giải văn hóa tri thức là một hình thái phát triển của văn hóa, trong đó bao hàm mối quan hệ giữa văn hóa và tri thức, giữa văn hóa mang tính tri thức và đời sống phát triển xã hội.

   7 p cdsphue 13/01/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số