• Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 12 trình bày các nội dung bài 12 - Ôn tập của phần thực hành giao tiếp tiếng Việt bao gồm các câu hỏi để học sinh tự trả lời, các bài tập ôn tập từ vựng và bài tập điền từ trong các đoạn hội thoại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 1003 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 11

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 11

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 11 giới thiệu các bài thực hành giao tiếp tiếng Việt về chủ đề "Làm ơn cho tôi nói chuyện với cô Lê" bao gồm các từ vựng về nhờ vả, nói chuyện điện thoại, các đoạn hội thoại giao tiếp qua điện thoại, nhắn nhủ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 564 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 10

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 10

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 10 trình bày các nội dung bài 10 - Hôm nay thời tiết thế nào của phần thực hành giao tiếp tiếng Việt bao gồm các từ vựng về thời tiết, các đoạn hội thoại về thời tiết và hỏi thăm về thời tiết các vùng miền của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 470 4

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 9

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 9

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 9 trình bày các nội dung bài 9 - Hôm nay là thứ mấy của phần thực hành giao tiếp tiếng Việt bao gồm các từ vựng về ngày tháng, các đoạn hội thoại về ngày tháng, các ngày trong tuần, và bài tập điền từ và chỗ trống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 427 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 8

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 8

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 8 trình bày các nội dung bài 8 - Bây giờ là mấy giờ của phần thực hành giao tiếp tiếng Việt bao gồm các từ vựng về giờ giấc, các đoạn hội thoại hỏi giờ và các bài tập thực hành về giờ giấc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 579 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 7 giới thiệu các bài thực hành giao tiếp tiếng Việt về chủ đề "Chị có biết bưu điện ở đâu không" bao gồm các từ vựng để hỏi thăm địa chỉ, đường xá, các đoạn hội thoại ngắn để hỏi đường và chỉ đường, bài tập luyện nghe và điền từ vào chỗ trống. Mời các...

  cdsphue 06/10/2016 917 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 6

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 6 trình bày các nội dung bài 6 bao gồm các bài tập ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ bài 1 đến bài 5, ôn tập giao tiếp tiếng Việt và đưa ra các câu hỏi ngắn để người học tự trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 547 2

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 5 trình bày các nội dung bài 4 bao gồm các bài tập thực hành đọc từ vựng về chủ đề "Bạn đã có gia đình chưa" , các từ vựng giới thiệu về gia đình, các bài hội thoại giới thiệu về các thành viên trong gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 1547 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 4

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 4 trình bày các nội dung bài 4 bao gồm các bài tập thực hành đọc từ vựng về chủ đề "Cái bút này bao nhiêu", các từ vựng về giá cả, bài hội thoại ngắn khi bạn hỏi mua đồ và bài tập điền từ vào chỗ trống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 599 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 3

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 3

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 3 trình bày các nội dung bài 3 bao gồm các bài tập thực hành đọc từ vựng về chủ đề "Em đi đâu đấy", các bài đọc luyện từ vựng, các đoạn hội thoại giao tiếp, các bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 436 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 2

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở (Quyển 2) - Track 2 trình bày các nội dung bài 2 bao gồm các bài luyện tập đọc từ vựng về các môn thể thao, các đoạn hội thoại trao đổi về chủ đề thể thao, các bài giới thiệu bản thân và bạn bè cho người khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  cdsphue 06/10/2016 1997 3

 • Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (Quyển 2) - Track 1

  Giáo trình Tiếng Việt cơ sở (Quyển 2) - Track 1 giới thiệu các bài thực hành giao tiếp tiếng Việt về chủ đề "bạn nói được tiếng Việt không" bao gồm các bài giao tiếp giới thiệu về bản thân, hỏi thăm, bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  cdsphue 06/10/2016 578 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số