• Báo cáo - Lập trình và thiết kế Web

  Báo cáo - Lập trình và thiết kế Web

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---------------------- BÁO CÁO LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB 1 I. GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN 1. Tên đồ án Personal Solution (giải pháp cá nhân) 2. Giới thiệu đồ án đề án được mô hình theo mô hình website giới thiệu công ty, trong đó dịch vụ chính của công ty là cung cấp dịch vụ Website cá nhân...

   15 p cdsphue 17/01/2012 159 2

 • Báo cáo - Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay

  Báo cáo - Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO Đề tài: PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN VÉ CHUYẾN BAY Môn: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay hầu hết mọi công việc đều được tin học hóa. Các phần mềm đã giúp con người rất nhiều trong công việc của mình, đem lại hiệu quả...

   104 p cdsphue 17/01/2012 98 1

 • Báo cáo - Đồ án phần mềm quản lý thư viện

  Báo cáo - Đồ án phần mềm quản lý thư viện

  Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Công Nghệ Thông Tin ------oOo------ Báo Cáo Đồ Án XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Đề tài: Chương 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 1.1) KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau...

   25 p cdsphue 17/01/2012 134 2

 • Báo cáo - Cấu trúc dữ liệu - Cây đỏ đen

  Báo cáo - Cấu trúc dữ liệu - Cây đỏ đen

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 2 Lời nói đầu: Cây đỏ đen là một trong những cấu trức dữ liệu hay, cùng với cây nhị phân tìm kiếm là những cấu trúc dữ liệu có điểm mạnh trong việc lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu. Song cây đỏ đen có những đặc tính riêng mà nhờ đó nó đã làm nổi bật...

   31 p cdsphue 17/01/2012 118 1

 • Thủ thuật WORD - DOS

  Thủ thuật WORD - DOS

  Để có thể ứng dụng CNTT vào trong công tác giảng dạy học tập, trước tiên cần nắm được các kiến thức chung và các thao tác cơ bản trên máy tính, nền tảng cho việc sử dụng các thiết bị và các phần mềm phục vụ cho việc tổ chức các tiết dạy trực quan trên lớp. Tài liệu bao gồm các phần: Tổng quan về máy tính Hệ điều hành Windows XP Sử...

   21 p cdsphue 17/01/2012 141 1

 • Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu

  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu

  Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập để sinh viên luyện...

   114 p cdsphue 17/01/2012 125 2

 • Phần mềm quản lý thư viện

  Phần mềm quản lý thư viện

  Lời Cảm Ơn Mở đầu 1.1.Mục đích: - Tạo ra công cụ cho các thư viện phổ thông đạ i học quản lý sách tốt hơn , nhanh hơn , chính xác. 1.2.Giới thiệu về đề tài: - Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém Phần...

   92 p cdsphue 17/01/2012 126 1

 • Đồ án - Thiết kế trang Web bán CD qua mạng

  Đồ án - Thiết kế trang Web bán CD qua mạng

  LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG Báo Cáo Lập Trình Ứng Dụng Mạng Đồ Án: THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN CD QUA MẠNG I.Yêu cầu thực hiện. 1. Tìm hiểu sơ lược về Servlet. - Servlet có thể được xem như một applet phía server (server side). Các servlets được nạp và được thực thi tại trình chủ Web (Web Server). Hình 1. 1 sau chỉ ra một servlet chấp nhận các yêu cầu...

   23 p cdsphue 17/01/2012 136 1

 • Đề tài quản lý khách sạn

  Đề tài quản lý khách sạn

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP_HCM (227 NGUYỄN VĂN CỪ) -------O O------Môn: 0 NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài: (Báo cáo lần 3) NMCNPM BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH I. 1 MAN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH Màn hình chính của chương trình: 2 Danh sách các biến cố: Biến Cố Nhẫn vào Label tạo mới phòng Nhấn vào label Xoá phòng Nhấn vào label Tiếp...

   44 p cdsphue 17/01/2012 44 1

 • Báo cáo - Quản lý khách sạn

  Báo cáo - Quản lý khách sạn

  PHẦN MỘT XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM CHƯƠNG 1 HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 1.1.1 Danh sách các yêu cầu STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên yêu cầu Lập danh mục phòng Lập phiếu thuê phòng Tra cứu phòng Lập hoá đơn thanh toán Lập báo cáo doanh thu theo loại phòng Lập báo cáo doanh thu theo mật độ sử dụng phòng Thay đổi quy...

   80 p cdsphue 17/01/2012 127 1

 • Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu

  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu

  Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập để sinh viên luyện...

   114 p cdsphue 17/01/2012 145 1

 • Phần mềm quản lý thư viện

  Phần mềm quản lý thư viện

  Lời Cảm Ơn Mở đầu 1.1.Mục đích: - Tạo ra công cụ cho các thư viện phổ thông đạ i học quản lý sách tốt hơn , nhanh hơn , chính xác. 1.2.Giới thiệu về đề tài: - Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém Phần...

   92 p cdsphue 17/01/2012 117 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số