• Lập trình web động với PHP / MySQL (Phần 3)

  Lập trình web động với PHP / MySQL (Phần 3)

  Lập trình web động với PHP / MySQL (Phần 3)

   44 p cdsphue 17/01/2012 243 1

 • Lập trình web động với PHP / MySQL (Phần 2)

  Lập trình web động với PHP / MySQL (Phần 2)

  Lập trình web động với PHP / MySQL PHẦN 2

   47 p cdsphue 17/01/2012 368 1

 • Lập trình web động với PHP / MySQL (Phần 1)

  Lập trình web động với PHP / MySQL (Phần 1)

  Lập trình web động với PHP / MySQL PHẦN 1

   41 p cdsphue 17/01/2012 243 1

 • Giáo trình Cad3D

  Giáo trình Cad3D

  Bản vẽ 2D là tập hợp các đoạn thẳng và đường cong (đường tròn, cung trong, elip ) nằm trong mặt phẳng XY. Trong bản vẽ 3D ta thêm vào một trục Z. Mô hình 3D bắt đầu từ việc tạo mặt 2 1/2 chiều, dãng kung dây (Wireframe), bề mặt (surfaces) và cưới cùng là mô hình khói rắng (sollid)

   66 p cdsphue 17/01/2012 265 1

 • Bài tập thực hành tin học cơ bản

  Bài tập thực hành tin học cơ bản

  Tài liệu tham khảo các bài tập thực hành tin học cơ bản

   68 p cdsphue 17/01/2012 255 2

 • Tự học Internet

  Tự học Internet

  Đã hơn 3 năm qua , dịch vụ Internet ở VN đã đưa chúng ta đến với thế giới đầy hấp dẫn của ký thuật số. Nó thực sự đã công cụ hữu ích , là người bạn, người cộng sự đắc lực không thể thiếu cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên, các tổ chức, gia đình , doanh nghiệp,..

   113 p cdsphue 17/01/2012 189 1

 • Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình – Cụ thể là ngôn ngữ C – Sinh Viên thường gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách “Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình” nhằm cung cấp cho các Học Sinh - Sinh Viên Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh hệ thống các bài tập, những kỹ năng thực...

   152 p cdsphue 17/01/2012 246 5

 • Cơ bản về mạng máy tính

  Cơ bản về mạng máy tính

  Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu muốn chia sẻ, dùng chung tài nguyên và cho phép giao tiếp trực tuyến (online) cũng như các ứng dụng đa phương tiện trên mạng. Tài nguyên gồm có tài nguyên phần mềm (dữ liệu, chương trình ứng dụng, ...) và tài nguyên phần cứng (máy in, máy quét, CD ROM,.). Giao tiếp trực tuyến bao gồm gửi và nhận thông điệp, thư...

   118 p cdsphue 17/01/2012 235 2

 • Microsoft PowerPoint 2003

  Microsoft PowerPoint 2003

  Với Microsoft PowerPoint bạn có thể tạo ra slide, lưu ý diễn gải, bản đại cương, thuyết trình tất cả đều trong 1 tập tin, Powerpoint cung cấp những công cụ mạnh để giúp từng bước tạo và tổ chức bài trình bày.

   103 p cdsphue 17/01/2012 222 2

 • Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế

  Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế

  Excel là gì? Excel là một phần mềm xử lí bản tính trong môi trường Windows. Nó dùng để tính toán các bài toán dựa trên công thức là các hàm tương ứng để học tốt nó bạn chỉ cần học công thức và các hàm , luôn có một cái đầu biết phân tích để xem bài nào dùng hàm nào cho thích hợp

   96 p cdsphue 17/01/2012 249 4

 • GIÁO TRÌNH MS EXCEL

  GIÁO TRÌNH MS EXCEL

  Tài liệu tham khảo về MS EXCEL

   31 p cdsphue 17/01/2012 187 1

 • Hưỡng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

  Hưỡng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

  Tài liệu tham khảo hưỡng dẫn sử dụng Powerpoint 2003

   94 p cdsphue 17/01/2012 161 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số