• Bài giảng Module 8: Thư viện số và lưu trữ truy cập mở

  Bài giảng Module 8: Thư viện số và lưu trữ truy cập mở

  “Thư viện số là những tổ chức cung cấp các nguồn lực gồm cả cán bộ chuyên môn để lựa chọn, xây dựng, truy cập tri thức, giải thích, phân phát, bảo tồn tính toàn vẹn và đảm bảo tính bền vững vượt thời gian của các kho tài liệu số, do đó chúng luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng của một cộng đồng cụ thể hoặc của một nhóm cộng...

   25 p cdsphue 28/11/2017 8 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ trình bày Khái niệm, mục đích, nội dung, nguyên tắc thu thập bổ sung TLLT; các nội dung cơ bản của nghiệp vụ thu thập, bổ sung; thu thập bổ sung tài liệu vào LTHH; thu thập, bổ sung tài liệu vào LTLS. Mời bạn đọc tham khảo.

   26 p cdsphue 28/11/2017 6 0

 • Bài giảng Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2000 vào công tác văn thư lưu trữ - TS Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2000 vào công tác văn thư lưu trữ - TS Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư lưu trữ" do TS Nguyễn Lệ Nhung của trung tâm nghiên cứu khoa học biên soạn có các nội dung: Tổng quan về ISO 9000; các bước tiến hành áp dụng ISO 9000; áp dụng ISO 9001: 2000 vào công tác văn thư lưu trữ. Mời các bạn tham khảo tài liệu chi tiết.

   29 p cdsphue 28/11/2017 11 0

 • Bài giảng Giới thiệu & hướng dẫn sử dụng thư viện

  Bài giảng Giới thiệu & hướng dẫn sử dụng thư viện

  Bài giảng Giới thiệu & hướng dẫn sử dụng thư viện tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về hệ thống phòng phục vụ bạn đọc; nguồn lực thông tin; làm thẻ;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   44 p cdsphue 28/11/2017 4 0

 • Bài giảng Đánh giá tài liệu trên Internet - Tôn Nữ Phương Mai, Võ Trọng Phi

  Bài giảng Đánh giá tài liệu trên Internet - Tôn Nữ Phương Mai, Võ Trọng Phi

  Bài giảng Đánh giá tài liệu trên Internet sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm thông tin trên Internet; những kỹ năng cần có để đánh giá thông tin trên Internet; các tiêu chí đánh giá trang web. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.

   22 p cdsphue 28/11/2017 4 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 5: Chỉnh lý tài liệu - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 5: Chỉnh lý tài liệu - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác văn thư - Chương 5: Chỉnh lý tài liệu trình bày các nội dung về khái niệm, mục đích và nguyên tắc chỉnh lý tài liệu; chuẩn bị chỉnh lý, thực hiện chỉnh lý, kết thúc chỉnh lý. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   59 p cdsphue 28/11/2017 9 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thống kê tài liệu lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thống kê tài liệu lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Chương 4: Thống kê tài liệu lưu trữ trình bày về khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; đối tượng và đơn vị thống kê; nội dung và phương pháp thống kê tổng hợp; lập báo cáo thống kê tổng hợp; bảo quản và sử dụng sổ sách thông kê; kiểm tra trong lưu trữ. Mời bạn đọc tham khảo.

   39 p cdsphue 28/11/2017 5 0

 • Bài giảng Thư viện số - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng "Thư viện số" do TS. Đỗ Quang Vinh biên soạn có kết cấu nội dung như sau: Tổng quan về thư viện số DL; mô hình hình thức cho thư viện số DL; chỉ mục tài liệu; tìm kiếm thông tin; các chuẩn sử dụng trong thư viện số; thực hành hệ phần mềm thư viện số Greenstone. Hi vọng tài liệu này sẽ đem lại những kiến thức hữu ích cho các bạn trong...

   59 p cdsphue 28/11/2017 7 0

 • Bài giảng Tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học (Theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014)

  Bài giảng Tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học (Theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014)

  Bài giảng Tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học (Theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014) trình bày về cách đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì kết quả học tập; sử dụng kết quả đánh giá. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   50 p cdsphue 31/08/2017 7 0

 • Bài giảng Giáo dục tiểu học Việt Nam - Lê Tiến Thành

  Bài giảng Giáo dục tiểu học Việt Nam - Lê Tiến Thành

  Bài giảng Giáo dục tiểu học Việt Nam do Lê Tiến Thành thực hiện dưới đây bao gồm những nội dung về mục tiêu giáo dục tiểu học, nội dung, yêu cầu giáo dục tiểu học; đặc điểm dạy học ở tiểu học; phương pháp dạy học ở tiểu học. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   21 p cdsphue 31/08/2017 6 0

 • Đổi mới phương pháp giáo dục ở tiểu học

  Đổi mới phương pháp giáo dục ở tiểu học

  Đổi mới phương pháp giáo dục ở tiểu học nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đối tượng; phân cấp triệt để đến cơ sở; phát huy tính chủ động của các cơ sở giáo dục (toàn quyền);...

   61 p cdsphue 31/08/2017 10 0

 • Bài giảng Giáo dục đạo đức – lối sống cho HS tiểu học - TS. Lưu Thu Thủy, TS. Lê Thị Kim Dung

  Bài giảng Giáo dục đạo đức – lối sống cho HS tiểu học - TS. Lưu Thu Thủy, TS. Lê Thị Kim Dung

  Bài giảng Giáo dục đạo đức – lối sống cho HS tiểu học của TS. Lưu Thu Thủy, TS. Lê Thị Kim Dung nêu lên các quan niệm, thực trạng & nguyên nhân, phương pháp, tiến trình, thực hành dạy học đạo đức – lối sống cho HS tiểu học. Với các bạn chuyên ngành Sư phạm tiểu học thì đây là tài liệu hữu ích.

   19 p cdsphue 31/08/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số