• Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Toán ma trận, ma trận vuông, ma trận tam giác trên, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p cdsphue 22/07/2019 17 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ phương trình tuyến tính, các khái niệm cơ bản, hệ phương trình crame, phương pháp gauss,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   14 p cdsphue 22/07/2019 19 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Tìm hiểu hàm nhiều biến

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Tìm hiểu hàm nhiều biến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhiều biến, giới hạn và tính liên tục của hàm số, đạo hàm riêng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   18 p cdsphue 22/07/2019 19 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ĐH Trà Vinh

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ĐH Trà Vinh

  Chương 2 trình bày về "Ngân sách nhà nước". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước, nội dung của ngân sách nhà nước, tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước ở Việt Nam, chu trình quản lý ngân sách nhà nước.

   37 p cdsphue 25/05/2019 28 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Trà Vinh

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ĐH Trà Vinh

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p cdsphue 25/05/2019 30 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - ĐH Trà Vinh

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - ĐH Trà Vinh

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, vai trò của tiền tệ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   108 p cdsphue 25/05/2019 36 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - ĐH Trà Vinh

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - ĐH Trà Vinh

  Mục tiêu chương 4 giúp các bạn hiểu hệ thống về các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường, phân biệt được tài sản tài chính so với những loại tài sản khác, hiểu qua khái niệm căn bản và phân biệt được các loại thị trường, hiểu rõ khái niệm và phân biệt các loại hàng hóa được giao dịch trên thị trường tài chính.

   53 p cdsphue 25/05/2019 29 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ĐH Trà Vinh

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ĐH Trà Vinh

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cdsphue 25/05/2019 33 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản: Kế toán mua hàng, kế toán kho, TSCĐ, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p cdsphue 21/03/2019 36 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p cdsphue 21/03/2019 31 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   10 p cdsphue 21/03/2019 35 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán cung cấp cho người học các khái niệm, phân tích các thành phần của HTTTKT, tiếp cận phần mềm kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p cdsphue 21/03/2019 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số