• Audio track Talking trinity 2 - Special days

  Audio track Talking trinity 2 - Special days

  Audio track Talking trinity 2 nằm trong bộ sách Talking trinity sẽ mang đến bài nghe về chủ đề "Special days". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 34 0

 • Audio track Talking trinity 2 - Future technology

  Audio track Talking trinity 2 - Future technology

  Audio track Talking trinity 2 nằm trong bộ sách Talking trinity sẽ mang đến bài nghe về chủ đề "Future technology". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 36 0

 • Audio track Talking trinity 2 - My favorite sporting event

  Audio track Talking trinity 2 - My favorite sporting event

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "My favorite sporting event". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 21 0

 • Audio track Talking trinity 2 - My favorite TV program

  Audio track Talking trinity 2 - My favorite TV program

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "My favorite TV program". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 36 0

 • Audio track Talking trinity 2 - Special festivals

  Audio track Talking trinity 2 - Special festivals

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "Special festivals". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 8 0

 • Audio track Talking trinity 2 - Cover to cover

  Audio track Talking trinity 2 - Cover to cover

  Audio track Talking trinity 2 - Cover to cover được biên soạn dành cho các bạn học sinh có thể rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh một cách thông thạo và đúng với ngữ pháp. Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 7 0

 • Audio track Talking trinity 2 - Dream cars

  Audio track Talking trinity 2 - Dream cars

  Audio track Talking trinity 2 - Dream cars được biên soạn dành cho các bạn học sinh có thể rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh một cách thông thạo và đúng với ngữ pháp. Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 5 0

 • Audio track Talking trinity 2 - Friends

  Audio track Talking trinity 2 - Friends

  Audio track Talking trinity 2 - Friends được biên soạn dành cho các bạn học sinh có thể rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh một cách thông thạo và đúng với ngữ pháp. Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 8 0

 • Audio track Talking trinity 1 - My school

  Audio track Talking trinity 1 - My school

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "My school". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 7 0

 • Audio track Talking trinity 1 - My favorite shop

  Audio track Talking trinity 1 - My favorite shop

  Audio track Talking trinity 1 - My favorite shop được biên soạn dành cho các bạn học sinh có thể rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh một cách thông thạo và đúng với ngữ pháp. Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 7 0

 • Audio track Talking trinity 1 - My future job

  Audio track Talking trinity 1 - My future job

  Audio track Talking trinity 1 nằm trong bộ sách Talking trinity sẽ mang đến bài nghe về chủ đề "My future job". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 7 0

 • Audio track Talking trinity 1 - Food in my family

  Audio track Talking trinity 1 - Food in my family

  Nhằm giúp các em học sinh có thể phát triển khả năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả bộ sách Talking trinity đã đang biên soạn các bài nghe theo từng chủ đề xoay quanh đời sống hằng ngày. Sau đây là Audio track về chủ đề "Food in my family". Mời các bạn cùng tham khảo audio track.

  cdsphue 13/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số